Darbas, šeima ir socialinė apsauga : žmogaus teisių užtikrinimo 2008-2012 metais problemos [elektroninis išteklius]

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbas, šeima ir socialinė apsauga: žmogaus teisių užtikrinimo 2008-2012 metais problemos
Alternative Title:
Employment, family and social security: the problems of ensuring the human rights in 2008-2012
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos teisės institutas, 2013.
Pages:
1 pdf (69 p.)
Contents:
Tyrimo vadovės žodis — Įvadas — Teisės į darbą užtikrinimo padėtis Lietuvoje 2008–2012 m. — Teisės į darbą užtikrinimo probleminiai aspektai — Nepakankamas apsaugos lygis nutraukiant darbo sutartį ir teisės į užimtumą teisinis reguliavimas — Pareigų šeimai turinčių darbuotojų teisės į lygias galimybes ir vienodą padėtį užtikrinimo trūkumai — Darbuotojų atstovų teisės į apsaugą nuo priešiškų veiksmų nepakankamas reguliavimas — Netinkamų priemonių terminuotoms darbo sutartims sudaryti parinkimas — Veiksmingų priemonių, skirtų užtikrinti užimtumą, stoka — Jaunimo nedarbo mažinimo priemonių neveiksmingumas — Teisės į tinkamas darbo sąlygas užtikrinimas — Darbo ir poilsio laiko (vidinio lankstumo) reguliavimas: nepakankama apsauga — Galimybės dirbti ne visą darbo laiką, taip pat įgyvendinti šeimos ir darbo derinimo principą neužtikrinimas — Teisė jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas — Kolektyvinės sutarties turinio pernelyg imperatyvus reguliavimas — Teisės derėtis dėl socialinių ir ekonominių interesų suvaržymai — Kolektyvinių sutarčių skatinimo trukdžiai — Valstybės pareigos užtikrinti šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės apsaugą įgyvendinimo padėtis 2008–2012 m. — Šeimos teisės į apsaugą probleminiai aspektai — Teisinio šeimos apibrėžimo problematika — Motinystės ir tėvystės apsauga — Šeimos paramos politikos kaip šeimos, motinystės ir tėvystės apsaugos apimties gairės: vientisumo ir nuoseklumo stoka — Finansinės paramos šeimoms kaita: teisėtų lūkesčių pažeidimai ir nepakankama apsauga nuo piktnaudžiavimo teise — Kitų paramos priemonių šeimoms trūkumas — Vaiko teisių apsauga — Vaikų skurdas ir gyvenimas socialinės rizikos šeimose — Smurto prieš vaikus problema — Tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus — Teisės į socialinę apsaugą užtikrinimo padėtis Lietuvoje 2008–2012 m. —Teisės į socialinę apsaugą užtikrinimo probleminiai aspektai — Socialinio draudimo pensijos — Socialinio draudimo pensijų mažinimas ir jų kompensavimo problematika — Pensinio amžiaus vienodinimo galimybės ir problemos — Teisė į socialinę apsaugą motinystės atveju: ligos ir motinystės socialinio draudimo laikotarpių proporcingumo stoka — Nepakankamas teisės į nedarbo draudimo išmoką užtikrinimas — Išvados ir pasiūlymai — Naudoti šaltiniai — Summary.
Keywords:
LT
Žmogaus teisės; Lietuva; 2008-2012; Teisė į darbą; Teisė į šeimą; Teisė į socialinę apsaugą.
EN
Human rights; Lithuania; 2008-2012; Right to work; Right to family; Right to social security.
Summary / Abstract:

LTAtliekamo tyrimo tikslas yra išskirti ir išnagrinėti problemiškiausias žmogaus ekonominių ir socialinių teisių reguliavimo ir praktinio užtikrinimo sritis įgyvendinant teisę į darbą, teisę į šeimos apsaugą bei teisę į socialinę apsaugą per tiriamąjį laikotarpį (2008–2012 m.). Šios trys žmogaus ekonominių ir socialinių teisių grupės yra itin glaudžiai tarpusavyje susijusios, todėl jos nagrinėjamos kartu, siekiant ištirti ne tik konkrečias problemas, bet ir parodyti tarpusavyje susijusių institutų situaciją. Siekdamos tyrimo tikslo, autorės kelia tokius uždavinius: pirma, aptarti nagrinėjamo laikotarpio esminius teisėkūros pokyčius; antra, išskirti problemiškiausias žmogaus teisių užtikrinimo požiūriu sritis, išnagrinėti praktinio įgyvendinimo aspektus ir pateikti jų teisinį vertinimą; trečia, pateikti įžvalgas bei rekomendacijas, kaip galėtų būti tobulinamas teisinis reguliavimas aptariamose srityse ir kaip žmogaus teisės turėtų būti užtikrinamos praktikoje. [Iš įvado]

ISBN:
9789986704249
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56380
Updated:
2021-03-08 22:19:12
Metrics:
Views: 60    Downloads: 4
Export: