Pasirengimas darbo pasauliui: naujų darbuotojų nuomonė apie mokymosi rezultatų pritaikomumą darbo vietoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasirengimas darbo pasauliui: naujų darbuotojų nuomonė apie mokymosi rezultatų pritaikomumą darbo vietoje
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2014, Nr. 25, p. 32-40
Keywords:
LT
Darbo sąlygos / Working conditions; Darbuotojai / Workers; Pedagogika / Pedagogy; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma naujų darbuotojų nuomonė apie pasirengimą darbui ir mokymosi rezultatų pritaikomumą darbo vietoje. Kokybinio tyrimo metu, atliekant fokusinių grupių interviu su naujais darbuotojais, buvo nustatyta, kad sėkmingam jų įsitvirtinimui darbo rinkoje įtaką daro tokie faktoriai: praktiniai įgūdžiai, bendrieji gebėjimai, pasitenkinimas profesinio mokymo programa, darbdavių iniciatyvos, mokymo/si formų įvairovė bei sąmoningas ir apgalvotas mokymosi programos pasirinkimas. Bendrųjų gebėjimų svarba atsiskleidžia vertinant naujų darbuotojų bendrą išprusimą ir asmenybės vertinimą, o pasitenkinimas įgytomis žiniomis vertinamas geriausiai, jiems turint galimybę derinti mokymąsi ir darbą, nes tik tuomet jie gali įsitikinti, kad profesinio mokymo institucija suteikia reikalingų žinių ir gebėjimų. Pradėjus dirbti poreikis žinių tobulinimui tampa nuolatiniu, nes kinta darbo metodai. Sėkmingam pasirengimui darbui ir mokymosi rezultatų pritaikymui didelę reikšmę turi praktikų kokybė ir darbdavių suinteresuotumas bei jų įsitraukimas į profesinio mokymo ar rengimo tobulinimo procesą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pasirengimas darbo vietai; Profesinis mokymas; Mokymosi rezultatai; Nauji darbuotojai; Readiness for workplace; Vocational training; Learning outcomes; New employees.

ENThe paper presents opinion of recent employees adopting the learning outcomes in the workplace for covering issues related to the practical cognition of the world of work. The focus group indicated the following factors affecting person’s success in a labour market: practical skills, generic skills, a variety of training/learning methods, conscious and deliberate choice of training program, satisfaction with vocational training program, initiatives of employers. Generic skills regarded as the most essential to be applied in a workplace are revealed by assessing the importance of sophistication and personality of recent employees. Employees’ satisfaction is based on the opportunity to combine both learning and work in order to acknowledge the relevance of knowledge and skills acquired in the vocational training institution. When facing the real requirements of a workplace, the need for the development of knowledge becomes constant due to the frequent changes in working practices. Both the quality of practices and employers’ involvement in vocational education and training development become one of the crucial factors for successful work-readiness and adoption of learning outcomes. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56113
Updated:
2019-02-01 19:37:21
Metrics:
Views: 28    Downloads: 10
Export: