Growing to the online community - what do the students and professors expect? : a case study of Klaipeda university

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Growing to the online community - what do the students and professors expect?: a case study of Klaipeda university
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Inovacijos / Innovations; Internetas / Internet; Nuotolinis mokymas ir mokymasis / Distance teaching and learning; Pedagogika / Pedagogy; Studentai / Students; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama virtuali besimokanti bendruomenė. Pateiktos įžvalgos ir faktai pagrįsti remiantis kelerių metų patirtimi, įgauta Klaipėdos universitete, kur artėjama prie virtualios bendruomenės modelio. Tai gana jaunas universitetas (20-ies metų), tačiau turintis senas mokymo tradicijas, kuriame studijuoja šiuolaikiniai studentai. Tyrimas atliktas 2009 metais, jame dalyvavo 73 universiteto dėstytojai ir 186 studentai. Atliekant apklausą, buvo siekiama sužinoti respondentų nuomonę apie šiuolaikinius mokymo/si metodus, jų taikymą, kompetenciją. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad daugelis profesorių (vyresnės kartos atstovų) Klaipėdos universitete jau turi virtualios mokymo erdvės patirtį ar kaip tik šiuo metu ją įgauna. Studentai labiau pažengę technologijose, bet didelis skirtumas išryškėjo lyginant skirtingų mokslo sričių studentų technologijų pažangą. Nustatyta, kad dauguma dėstytojų taiko įvairius metodus virtualioje erdvėje, tokius kaip diskusija, viktorina ir kt. Dėstytojų nuomone, dažniausiai taikomas metodas – probleminio mokymosi, tačiau studentai taip nemano – jų nuomone, probleminio mokymosi metodas taikomas retai. Dėstytojai kaip svarbiausius gebėjimus išskiria naujos informacijos suteikimą, logiškai ir sistemingai perteikiant žinias. Šiam požiūriui pritaria ir studentai. Dėstytojų ir studentų nuomonė sutampa, kad populiariausi tradiciniai mokymosi metodai, tik skirtingai klasifikuojami abiejų respondentų grupių. Atskleista, kad dėstytojų ir studentų lūkesčiai kiek skiriasi, nors visi mano, kad virtuali erdvė pritraukia besimokančiąją visuomenę.Reikšminiai žodžiai: Bendravimas; E-mokymasis; Inovatyvaus mokymosi metodai; Internetas; Mokymosi bendruomenė; Nuotolinis mokymas; Studentai, profesoriai, virtuali bendruomenė; Universiteas; E-learning; Innovative learning methods; Learning community; Online learning; Online, comunication; Students, professors, on line community; University.

ENThe thoughts and facts presented in this paper will be based on the experience of Klaipėda University, which it got through several years of approaching the model of institution which supports its learning community online. It way might appear interesting at least in fact that it is rather young university, counting the 20th anniversary, but having very deep old-fashioned teaching traditions with modern and open minded students. [From the publication]

Related Publications:
Pedagogo IKT kompetencijos dinamiškos struktūros pagrindimas / Palmira Jucevičienė, Vaino Brazdeikis. Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 2 (39), p. 70-81.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5607
Updated:
2013-04-28 16:16:40
Metrics:
Views: 21
Export: