Sustainable energy system development in local communities

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sustainable energy system development in local communities
Alternative Title:
Darni energetikos plėtra vietos bendruomenėse
In the Journal:
Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. 2014, Nr. 4 (70), p. 46-53
Keywords:
LT
Atsinaujinantieji energijos šaltiniai; Bendruomenės dalyvavimas; Darni energetika; Darnus vystymasis; Energijos vartojimo efektyvumas.
EN
Communities involvement; Energy efficiency; Renewable energy sources; Sustainable development; Sustainable energy system.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos ir tiriamos energijos taupymo priemonės bei pagrindinės kliūtys, trukdančios skatinti efektyvų energijos vartojimą ir plėtoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius, taip pat aprašomas unikalios šilumos ir elektros energijos valdymo sistemos vietos bendruomenėse taikymas. Atlikus tyrimą gauti rezultatai rodo, jog gyventojai neturi pakankamai informacijos atsinaujinančiosios energijos bei energetinio efektyvumo didinimo srityse. Sukurta valdymo sistema leidžia valdyti energijos srautus remiantis sprendimų priėmimo mechanizmu, kuris veikia algoritmo pagalba. Valdant srautus yra pašalinamos visos kliūtys, skatinančios didesnį energijos poreikį, taip užtikrinant efektyvesnį energijos vartojimą bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtrą, siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos tikslus. [Iš leidinio]

ENThis paper analyses an approach to energy saving measures and discusses main obstacles to developing renewable energy sources and energy efficiency in Lithuanian communities. Research results indicate lack of information on renewable energy, and on measures to increase it. A new management system is developed, which makes it possible to manage energy streams in communities by a decision making mechanism, which operates by an algorithm. When energy is managed, all obstacles increasing the energy consumption in communities are removed, ensuring greater energy efficiency and development of renewable sources with a view to implementing the EU targets. [From the publication]

ISSN:
1392-1649
Related Publications:
Environmental legal problems in the context of globalization / Eduardas Monkevicius. Jurisprudencija. 2010, Nr. 1 (119), p. 197-210.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55967
Updated:
2020-11-05 15:51:26
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: