The Problem of regional formation

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Problem of regional formation
Alternative Title:
Regionų formavimo problema
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTRegiono samprata labai plačiai taikoma įvairiuose moksliniuose tyrimuose. Nepaisant itin plačių termino vartojimo apimčių, sąvokos turinys ir esmė nėra vienareikšmis ir neginčijamas. Įvairiuose tyrimuose vyrauja gana abstraktus regiono suvokimas, teigiantis, kad regionas yra vientisa teritorija, kuri pagal pasirinktą vertinimo kriterijų skiriasi nuo kitų kaimyninių sričių. Konkretesnė regiono samprata taikoma regioninėje ekonomikoje, kur regionas suvokiamas kaip sub-nacionalinis teritorinis vienetas. Politikoje skiriasi regiono samprata taikoma vidaus ir tarptautinėje politikoje. ES regioninė politika taip pat dažniausiai suvokiama kaip vidaus/viešosios politikos dalis. Geografiniai regioniniai tyrimai persipina su kitų mokslo sričių regioniniais tyrimais (regioninė ekonomika su ekonomine geografija, regioniniai tyrimai politikoje su politine geografija ir geopolitika) dėl geografinės regiono etimologijos. Integracijos į ES metu atkreiptas dėmesys, kad Lietuvoje nėra įdiegtas regioninis valdymo lygmuo. Bandant išspręsti šią problemą, regioninį valdymo lygmenį pradėta mechaniškai konstruoti esamų apskričių pagrindu. Nei teritorine, nei administracine prasmėmis apskritys negali mechaniškai pavirsti regionais. Jos arba gali tapti regioninio lygmens formavimo pagrindu (keičiant apskričių teritorines ribas bei įdiegiant dalinę savivaldą), arba egzistuoti greta regionų (jei pastaruosiuose būtų įdiegta savivalda, o apskritys liktų valstybės administraciniais subjektais). Galima pastebėti, kad Lietuvoje pradeda formuotis 4-6 potencialios regionų teritorijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Regionų formavimas; Lietuvos regioninė politika; Regioninė geografija; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe concept of the region has remarkably wide application in various scientific studies. However, the scope and the meaning of the term are not unambiguous and uncontested. Various studies contain a rather abstract understanding of the region, which states that the region is an integral territory, different from the neighbouring areas according to a selected criterion. A narrower concept of the region can be found in regional economics, where the region is understood as a sub-national territorial unit. In politics, difference is made between the concepts of the region used in domestic and international politics. The EU’s regional policies are also usually understood as part of the domestic/ public policy. Due to the geographic etymology of the region, geographic regional studies are intertwined with other types of regional studies (regional economics with economic geography; regional studies in politics with political geography and geopolitics). During the integration to the EU, it was noticed that Lithuania did not have the regional government level and it was mechanically constructed on the basis of the existing counties. However, counties cannot mechanically turn into regions either territorially or administratively. They may either serve as a basis for forming the regional level (if the territorial boundaries of counties are redrawn and partial self-government is instituted) or exist alongside the regions (if the latter are granted self-government and the counties retain their status as administrative subjects of the state). It may be noted that 4-6 potential regions are beginning to emerge in Lithuania.

ISBN:
9955180889
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5592
Updated:
2017-09-23 11:41:04
Metrics:
Views: 20
Export: