Profilis – laiką struktūruojanti forma

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profilis – laiką struktūruojanti forma
Alternative Title:
Profile as a time structuring shape
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2014, t. 75, p. 105-119. Kai(p) idėja tampa kūriniu
Keywords:
LT
Druskininkai; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami trys laisvai pasirinkti 2010 m. sukurti ir galerijoje „Balta“ (Kaunas, 2010), galerijoje „Sofa“ (Druskininkai, 2010) bei galerijoje „Rogatka“ (Radomas, Lenkija, 2013) eksponuoti lietuvių menininko Vlado Oržekausko darbai iš ciklo Profiliai. Analizei pasitelkiamos Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėjo Algirdo Juliaus Greimo nubrėžtos figūratyvinės ir plastinės semiotikos gairės, tačiau klasikinės semiotinės analizės ribos čia išplečiamos – pirmiausia tai pasakytina apie peržengiamą teksto imanentiškumo sampratą. Taip pat aptariamos koherentiškos intertekstinės sąsajos: vienas eksplicitiškai deklaruoja patys darbai, kitos aptinkamos pagal analizuojant nustatomas reikšmines sąšaukas. Siūloma interpretacija, remiantis semiotinėmis figūratyvinio ir giliojo loginio-semantinio lygmens opozicijomis, pateikia vieną iš galimų analizuojamų tekstų skaitymo strategijų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Profilis; Plastinė semiotika; Sakymas/pasakymas; Tiesosaka; Da Vinci; Juslės/jusliškumas; Profile; Plastic semiotics; Enunciation/ utterance; Veridiction; Da Vinci; Senses/sensuality.

ENThe art collection "Profiles" by the contemporary Lithuanian artist Vladas Oržekauskas combines visual and cultural codes from different periods and questions the idea of identity invariable in time. The observer of the analysed works not only becomes a witness of an intertextual dialogue between da Vinci and Oržekauskas, but also gets involved in a dialogue with the author of the work together with his characters, and eventually, with himself. Works by Oržekauskas do not offer a "time machine" that even in a dream could move you to a particular point in human history. The concept of the presented profile is rather an invitation for the spectator to sensually experience a possibility of meaning by stopping the time at any chosen point. [From the publication]

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
  • Anapus signifikanto principo : dekonstrucija, psichoanalizė, ideologijos kritika / Audronė Žukauskaitė. Vilnius : Aidai, 2001. 178 p.
  • Apie netobulumą / Algirdas Julius Greimas. Vilnius : Baltos lankos, 2004. 109 p.
  • Dialogo erdvė : fenomenologinis požiūris / Mintautas Gutauskas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 298 p.
  • Literatūros semiotika / Kęstutis Nastopka. Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, 2010. 322 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55895
Updated:
2019-01-25 19:32:38
Metrics:
Views: 26    Downloads: 1
Export: