Žmogaus dauginimosi instinktai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogaus dauginimosi instinktai
Alternative Title:
Human reproductive instincts
In the Journal:
Psichologija. 2006, t. 34, p. 20-33
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Žmogaus instinktai; Seksualumas; Motinystës instinktas; Globojimas; Nukrypimai; Human instincts; Sexuality; Mothering; Tending; Deviations.
Keywords:
LT
Globa. Rūpyba / Care; Motinyst?s instinktas; Nukrypimai; Seksualumas; Žmogaus instinktai.
EN
Deviations; Human instincts; Mothering; Sexuality; Tending.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis aptaria duomenis apie instinktyvų žmogaus dauginimosi pagrindą, sukauptus daugiausia evoliucinės psichologijos tyrimuose. Straipsnio pradžioje trumpai primenamas instinkto supratimas, kuris plačiau išdėstytas kituose autoriaus darbuose. [...] Tokiam supratimui paremti atskirai aptariami lytinis ir gimdytojų (rūpinimosi vaikais) instinktai. Gvildenant lytinių santykių klausimą, pateikiami duomenys apie: 1) padidėjusią žmogaus seksualinio instinkto reikšmę sparčiai, palyginti su nusistovėjusiais evoliucijos tempais, vykusios antropogenezės padarinių įtvirtinimui; 2) seksualinio instinkto ir jo tolesnės socialinės raidos abipusę įtaką; 3) juosmens ir klubų santykio ir kūno simetrijos tyrimus [...] ir kt. Pasiūlyta nuokrypių argumento taisyklė, pagal kurią, jei koks psichopatologinis motyvacijos nuokrypis pastoviai reiškiasi visais istoriniais laikais ir įvairiuose sociumuose, taigi nepaaiškinamas kultūros įtaka žmogui, – jį sąlygoja instinktas. Aptariant duomenis apie motinos ir kūdikio santykių instinktyvų pagrindą, pateikiami tyrimų rezultatai, rodantys, kad kūdikis gimsta sudėtingai paruoštas jam reikalingiems būsimiems emociniams ir pažintiniams kontaktams su suaugusiaisiais. Atskirai aprašomi ir aptariami kiti su suaugusiojo ir vaiko santykiais susiję instinktai: globos instinktas (S. E. Taylor), mokymo instinktas ir vaikų tarpusavio mokymas, kalbos instinktas (S. Pinker). Straipsnis supažindina su duomenimis apie universalią gramatiką, mentalinę kalbą, vaikų vaidmenį visavertėms kreolų kalboms iš primityvių pidžino pseudokalbų atsirasti. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe article discusses the data on the instinctive basis for human reproductive behaviour. The concept of the instinct is briefly described. It is based on the ideas of W. McDougall and W. James. Data on human sexual behaviour are discussed in order to substantiate such understanding: (1) an increased significance of human sexual instinct to consolidate the consequences of anthropogenesis, the development of which was rapid in comparison to the established pace of evolution; (2) mutual influence between sexual instinct and its further social development; (3) data on waist-to-hip ratio and a fluctuating asymmetry research; (4) the influence of human odour in selecting a sexual partner, including the one matching genetically (histologically) and others. The rule of deviation was put forward according to which, if the pattern of a certain psychopathological deviation was observed throughout all historical times and cultures, i.e. it cannot be explained by the cultural specificity of human development, it is predetermined by instinct. When discussing the instinctive basis for the relationship between mother and infant, the presented data shows that at birth time an infant is already prepared for the necessary emotional communication and relationships with close adults. Other instincts that are related to the relationship between an adult and an infant are described and discussed separately: tending instinct (Taylor, 2002), instinct to teach (Barnett, 1977; Whiting, 1963) and language instinct (Pinker, 1995). Also, data on universal grammar, mental language, children’s role in the process of primitive pidgin pseudo-languages’ transformation into developed creoles languages, etc.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5584
Updated:
2018-12-20 23:09:56
Metrics:
Views: 28    Downloads: 5
Export: