Paauglių seksualumo patyrimas: teorinė analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių seksualumo patyrimas: teorinė analizė
Alternative Title:
Adolescent experiences of sexuality: theoretical considerations
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2011, t. 10, Nr. 2, p. 353-364
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Lytinis tapatumas; Seksualinis elgesys; Seksualinis tapatumas; Seksualumas.
EN
Gender identity; Sexual behavior; Sexual identity; Sexuality.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas: seksualumo sąvokos samprata. Tyrimo tikslai: atlikti kritinę seksualumo sampratos analizę bei apmąstyti nevienalytę teorinę plotmę, kuria remiantis vėliau bus mėginama suprasti, kokie yra žmogaus seksualumo patyrimai bei kokie yra seksualinių patyrimų paauglystėje ypatumai. Šiame straipsnyje siekiama aptarti bei integruoti naujas idėjas, kylančias iš empirinių tyrimų rezultatų, atskleisti įvairesnias galimybes žvelgti į šią patirtį bei inicijuoti psichologinę diskusiją seksualumo srityje. Tyrimo metodas: taikytas teorinės analizės metodas, tai yra mokslinės literatūros lyginimas, apibendrinimas ir duomenų interpretavimas. Rezultatai ir išvados: remdamiesi atlikta kritine teorijos analize galime teigti, jog seksualumas negali būti tapatinamas tik su seksualine elgsena. Konstatuojame, jog stebimas elgesys tėra vienas iš keleto seksualumo, kaip asmens seksualinio tapatumo raiškos, aspektų. Paauglių seksualumo vertinimas rizikos bei neigiamų medicininių pasekmių aspektu apriboja visą paauglystės seksualinės patirties įvairovės sampratą. Iškeliama nauja paauglių seksualumo konceptualizacija, pabrėžianti paauglių seksualumo normatyviškumą ir pozityvios seksualinės kompetencijos aspektą. [Iš leidinio]

ENResearch subject: experiences of sexuality in adolescence. Study objectives: We aim to conduct a critical analysis of the concept of sexuality in relation to other similar concepts (gender identity, sexual identity subjectivity) often used in the studies of human sexuality. This article aims to reflect on heterogeneous theoretical literature in order to understand what is behind human sexual behavior. All theoretical considerations are mainly grounded in a special focus of experience of sexuality in adolescence. Method: we applied a theoretical method of analysis, that is, the comparative analysis of scientific literature, as well as the comparison, generalization and interpretation of available empirical data. Results and conclusions: Based on a critical analysis of existing literature, we can conclude that human (and especially, teenage) sexuality cannot be equated solely with sexual behavior. We state that the observed behavior is just one option of expressing more general personal sexual identity. Sexual identity gives individually meaningful context to a diverse variety of teenagers’ practical experiences. A problem-oriented approach and risk assessment limits the whole aspect of teenage sexual experience. New conceptualization of sexuality as a developmental phenomenon in adolescence has emerged, which emphasizes the expected, normative and positive side of teen sexuality. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30910
Updated:
2018-12-17 13:01:49
Metrics:
Views: 24    Downloads: 4
Export: