Dwory magnackie w XVIII wieku : rola i znaczenie kulturowe

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Dwory magnackie w XVIII wieku: rola i znaczenie kulturowe
Editors:
  • Kostkiewiczowa, Teresa, redagavimas [edt]
  • Roćko, Agata, redagavimas [edt]
Publication Data:
Warszawa : DiG, 2005.
Pages:
391 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Dvaras; Didikai ir magnatai; Kasdienybė; Ekonominė veikla; Manufaktūra; Kultūriniai poreikiai; Spaustuvė; Architektūra; Linksminimasis; Estate; Noblemen; Daily routine; Economical aktivity; Manufacture; Cultural needs; Printing house; Architecture; Entertainment.
Contents:
Kilka zdań wstępnych / Teresa Kostkiewiczowa — Dwór warszawski a dwory prowincji: między konfrontacją a potrzebą adaptacji / Stanisław Roszak — Magnackie splendory, szlacheckie dostatki. Materialne ramy życia bogatej szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku / Jarosław Dumanowski — Polski dwór magnacki jako ośrodek kultury w relacjach podróżników angielskich z XVIII wieku / Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska — Sapiehowie i panegiryk magnacki (Mowa księdza Benedykta Rusieckiego na pogrzebie Kazimierza Władysława Sapiehy) / Krzysztof Obremski — Dwory przyjmują gości (O kulturotwórczej funkcji królewskich odwiedzin) / Janusz Ryba — Od pijatyki do fite galante. Formy zabawy na dworach magnackich w XVIII wieku / Paweł Kaczyński — Dwór i ogród: myśli różne o sztuce ogrodniczej i literaturze w polskim oświeceniu / Marcin Cieński — Uwagi nad teatrem i teatromanią w życiu dworów magnackich czasów saskich / Barbara Judkowiak — Dwór i familia. Wizerunek magnaterii w dekoracji okazjonalnej XVIII stulecia / Magdalena Górska — Ogród puławski jako teren inspiracji kulturowych. Z problematyki kultu drzew / Alina Aleksandrowicz — Aktywność kulturowa dworu księżnej Barbary z Duninów Sanguszkowej / Krystyna Stasiewicz — Działalność drukarni Radziwiłłów w Nieświeżu / Tatiana Sapieha — Rzeczy, którymi najgodniejszego mogę zabawić gościa... Dwór Hieronima Floriana Radziwiłła i jego rozrywki / Janusz K. Goliński — Działalność ekonomiczna Anny z Sanguszków Radziwiłłowej – manufaktury hafciarskie w świetle nowych znalezisk / Katarzyna Kolendo-Korczakowa — Dwór Chreptowiczów na Litwie / Agata Roćko — Muzyka na dworze Jana Klemensa Branickiego / Alina Żórawska-Witkowska — Wątki heroiczne w programie dekoracji białostockiej rezydencji Jana Kłemensa Branickiego / Anna Oleńska —„Pod wdzięcznym onej rozkazem” – o kulturotwórczej roli dworu Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach / Jolanta Sawicka-Jurek — Życie codzienne na dworze biskupa warmińskiego Adama Stanisława Grabowskiego w połowie XVIII wieku w świetle ksiąg wydatków / Jerzy Dygdała — Meissonnierowski salon Franciszka Bielińskiego – historia rokokowej dekoracji dworu magnackiego / Samanta Popow — Oświeceniowy dwór Ostrowskich / Elżbieta Z. Wichrowska — Działalność oświeceniowa Urszuli z Potockich Wielopolskiej w latach 1779-1806 / Elżbieta Wierzbicka — Architekci na dworze Stanisława Kostki Potockiego (do 1792) / Jolanta Polanowska — Indeks osób.
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Dvarai / Manors; Ekonominė padėtis / Economic conditions; Kasdienybė; Kultūriniai poreikiai; Linksminimasis; Manufaktūra; Spaustuvė.
EN
Cultural needs; Daily routine; Economical aktivity; Entertainment; Estate; Manufacture; Printing house.
ISBN:
9788371813825
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55790
Updated:
2021-03-15 21:22:41
Metrics:
Views: 58
Export: