К вопросу о "новгородско-литовском" пространстве и его языковой характеристике : (по материалам XIII-XV веков)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
К вопросу о "новгородско-литовском" пространстве и его языковой характеристике: (по материалам XIII-XV веков)
Keywords:
LT
Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis B. L. Janino knygos „Novgaradas ir Lietuva. Pasienio situacija XIII–XV a.“ (Maskva, 1986) antrojoje dalyje pateikiamu istoriniu–geografiniu tiriamos Novgarado–Lietuvos pasienio teritorijos aprašu, į kurį įtrauktas ypač vertingas šimtų geografinių objektų įvardinimų – miestų, kaimų, gyvenviečių, vandens telkinių (upių, ežerų) – registras, analizuojami baltiškos kilmės toponimai. Straipsnyje apžvelgiamas Janino knygos turinys, jo aprašomi politiniai skirtingų teritorijų santykiai. Lingvistai, siekdami ištirti konkretaus toponimo kilmę, atskirti „savą“ ir „svetimą“ įvardijimo elementą, dažniausiai yra priversti remtis vienintele prieinama šiuolaikine (tikėtina, per laiką gerokai pakitusia) toponimo forma, užfiksuota XIX–XX a. Todėl didžiausia minėto sąrašo vertė yra ta, jog įtrauktieji įvardijimai suteikia lingvistams neįkainojamų duomenų apie toponimus XIII–XV a., nepaisant jų pateikimo ne istorine, o šiuolaikine rašyba, kuri apsunkina etimologinę galimų ryšių su kalbiniu substratu rekonstrukciją. Straipsnyje, remiantis minimaliu turimos informacijos kiekiu, pateikiama trumpa baltizmų iš knygoje pateikto Novgorodo–Lietuvos pasienio arealo toponimų sąrašo etimologinė analizė. Dalis jų jau buvo žinoma, dalis iš anksčiau užfiksuotų toponimų skiriasi savo lokalizacija, kita dalis iki šiol nebuvo laikomi baltizmais. Privalu įvertinti analizuojamų baltizmų paplitimo teritoriją laikmečio, vietos ir etnoso aspektu, kuri leidžia tam tikrus finų ar slaviškus įvardijimus traktuoti kaip baltiškus ir atvirkščiai, nepriklausomai nuo jų etnolingvistinės priklausomybės.Reikšminiai žodžiai: Baltizmas; Baltiška kilmė; Hidronimas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Naugardas; Toponimas; Žodžio kilmė; Baltic origin; Baltism; Hydronym; Novgorod; Origin of a word; Toponym.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55581
Updated:
2022-01-17 16:29:43
Metrics:
Views: 36    Downloads: 2
Export: