Istorinio romano recepcija Lietuvoje ir Suomijoje: žanro, skaitytojo, tyrimo diskursai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorinio romano recepcija Lietuvoje ir Suomijoje: žanro, skaitytojo, tyrimo diskursai
Alternative Title:
Reception of a historical novel in Lithuania and in Finland: genre's, reader's and research discourses
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2014, t. 18, p. 268-282. Tekstų skaitymai
Keywords:
LT
Autoriai; Istorinio romano poetika; Istorinio romano skaitytojai; Recepcija; Romanai / Novels; Skaitytojai; Šiuolaikinis lietuvių istorinis romanas; Šiuolaikinis suomių istorinis; Šiuolaikinis suomių istorinis romanas; Žanras.
EN
Authors; Contemporary Finnish historical novel; Contemporary Finnish; Contemporary Lithuanian historical novel; ContemporaryFinnish historical novel; Genre; Historical novel, readers; Poetics of historical novel; Readers; Reception.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje lyginami šiuolaikinių istorinių lietuvių ir suomių romanų recepcijos ypatumai. Siekiama atskleisti naujausios istorinio romano poetikos bruožus, apmąstyti literatūrinių žanrų hierarchijos, literatūrą veikiančių rinkodaros dėsnių klausimus, įvardinti šiuolaikinio istorinio romano iššūkius kritikams ir skaitytojams. Pagrindiniai lietuvių ir suomių istorinio romano recepcijos panašumai ir skirtumai išryškėja ne tiesiogiai, o per romano poetikos kismą, istorinės tematikos aktualumą, kritikos aktyvumą, skaitytojų lūkesčius ir populiarumą. Šiandieninis suomių skaitytojas (priešingai nei lietuvių) nelabai pasigenda sudėtingų istorinio romano interpretacijų ir probleminio tikrovės ir fikcijos santykio aiškinimo. Knygų mugės ir knygų prekyba paliudija menką šio žanro populiarumą Suomijoje. Tokią padėtį galima įvardinti kaip šiuolaikinio istorinio romano nuosmukį ir tam tikrą istorinių vertybių krizę skaitytojų bendruomenėje. Vis dėlto literatūrologai linkę palankiai vertinti naujus autorių ieškojimus ir tikėtis sudėtingesnės suomių istorinių romanų stilistinės raiškos. Lietuvoje pagal naujausių kūrinių poetikos tendencijas, skaitytojų pasirinkimą, kritikų atsiliepimus taip pat ryškėja panašūs istorinio romano tipai: „istoriškai teisingas“ ir laisvas istorinės vaizduotės žaismas. Ieškant vidurio kelio kartais siužetams renkamasi daugiau tradicinės istorijos temos / įvykiai, dėl kurių „autentiškumo“ mažesnė tikimybė „suklysti“. Nors Lietuvos istorijoje esama daug reikšmingų įvykių, populiariausios vaizduojamos temos literatūroje išlieka partizanai, tremtis, holokaustas.

ENThe article compares the features of modern Lithuanian and Finnish reception of historical novels. The aim of this article is to reveal the features of poetics of the latest historical novel, to reflect on the hierarchy of literary genres, the issues of marketing law in literature, to identify the challenges of a modern historical novel to critics and readers. The main similarities and differences in the receptions of Lithuanian and Finnish historical can be seen not directly, but through the change of the novel's poetics, the relevancy of historical themes, the activeness of criticism, the expectations of readers and popularity. Today's Finnish reader (as opposed to Lithuanian) does not really miss complex interpretations of historical novels, the explanation of a problematic connection between reality and fiction. Book fairs and book trade shows the lack of popularity of this genre in Finland. Such a situation can be identified as a contemporary historical novel decline and the crisis of a certain historical value to readers in the community. However, literature researchers tend to welcome new authors and expect a more sophisticated stylistic expression of Finnish historical novels. In Lithuania, according to the latest trends of poetics, the choice of readers, the reviews by critics, similar types of historical novels start to emerge: "historically accurate" and free play on the historical imagination. When searching for the middle, sometimes more traditional themes/events of history are chosen for the scenes, for which the "authenticity" is less likely to "be wrong." Even though there are many significant events in the history of Lithuania, the most popular themes in the literature remain about the partisans, the exile, the Holocaust.

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55317
Updated:
2020-10-26 17:07:57
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: