Kauno centrinės dalies erdvinės sistemos struktūrinis modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno centrinės dalies erdvinės sistemos struktūrinis modelis
Alternative Title:
Structural model of the spatial system of the central part of Kaunas
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2015, t. 76, p. 159-175. Miesto architektūra : erdvės, formantai, akcentai
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Naujamiestis; Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas naujų funkcijų įterpimas istorinėje aplinkoje. Šiais laikais miestui vystantis atsiranda nauji poreikiai ir funkcijos, todėl susiduriama su problema, kaip jos turėtų įsiterpti į susiklosčiusią urbanistinę struktūrą. Analitinėje dalyje bandoma apibrėžti naujų funkcijų ir istorinės aplinkos sąvokas, pateikiami jų įterpimo scenarijai. Atliekant Kauno Naujamiesčio urbanistinės struktūros istorinių duomenų tyrimą, bandoma apibendrinti jos raidą ir sudaryti teorinį raidos modelį. Eksperimentinėje dalyje pateikiamas Kauno centrinės dalies kompozicinis modelis, kuris koordinuotų naujų objektų atsiradimą joje. Sprendiniai apima tris teritorinius lygmenis: Kauno centrinę dalį (1), naujai formuojamą jos kompozicinę ašį nuo Prisikėlimo bažnyčios iki Kongresų rūmų Aleksote (2) ir Kongresų rūmų urbanistinį kompleksą (3). Šis kompleksas pateikiamas kaip naujos funkcijos įterpimo Kauno istorinėje aplinkoje iliustracija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Istorinė aplinka; Kauno miesto centrinė dalis; Kongresų rūmai; Nauji urbanistiniai kompleksai; Naujos funkcijos; Urbanistinių kompleksų sistema; Congress Hall; Historical environment; Kaunas city centre; New functions; New urban complexes; System of urban complexes.

ENIntegration of new functions into a historical environment is discussed in the article. Various new needs and functions appear in the process of city growth, thus creating a problem how they should be integrated into the existing urban fabric. Definitions of new functions and historical environment are described in the analytic part of the article, and examples of different integration scenarios are given. The research on the Naujamiestis district in the centre of Kaunas has been conducted, which helped develop a theoretical model describing the evolution of its urban structure. A new compositional model of the Kaunas city centre is offered in the experimental part of the article. This model is aimed to coordinate the urban appearance of new objects in the city centre and covers three territorial levels: (1) the Kaunas city centre, (2) a new compositional axis between Christ’s Resurrection Church and the Congress Hall in Aleksotas, and (3) the urban complex of the Congress Hall. This complex is designed as an example of integration of a new function in the centre of Kaunas. [From the publication]

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55104
Updated:
2023-10-26 11:58:23
Metrics:
Views: 25    Downloads: 5
Export: