Katalikiška mokykla: negalią turinčio asmens ugdymas Katalikų Bažnyčios dokumentų retrospektyva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Katalikiška mokykla: negalią turinčio asmens ugdymas Katalikų Bažnyčios dokumentų retrospektyva
Alternative Title:
Catholic school: education of a person with disability in the light of the Catholic Church documents
In the Journal:
Pedagogika. 2014, 115, p. 163-178
Keywords:
LT
Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas; Katalikiška mokykla; Įtraukusis mokymas; Integracija; Katalikų Bažnyčios dokumentai; Negalią turintis asmuo.
EN
Teaching pupils with special educational needs; Catholic school; Inclusive education; Integration; Catholic Church’s documents; Person with disabilities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama įtraukiojo ugdymo situacija katalikiškose mokyklose Lietuvoje pasitelkiant Katalikų Bažnyčios dokumentų retrospektyvą. Mokslinės literatūros, Katalikų Bažnyčios dokumentų analizė ir empirinis atvejo tyrimas atskleidžia katalikiškos ugdymo filosofijos ir įtraukties kultūros darną. Krikščioniška pasaulėžiūra, pateikdama negalios fenomeno interpretaciją, palaiko įtraukiojo ugdymo teoriją ir praktiką. Deja, išryškėja praktinio įgyvendinimo sunkumų dėl žmogiškųjų išteklių stygiaus ir dėl ribotų finansinių galimybių. Tai patvirtina ir atliktas Lietuvos katalikiškųjų mokyklų vadovų empirinis tyrimas. [Iš leidinio]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55060
Updated:
2019-01-20 14:53:10
Metrics:
Views: 6    Downloads: 4
Export: