Visions and challenges of payday lending in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Visions and challenges of payday lending in Lithuania
Alternative Title:
Mažieji vartojimo kreditai Lietuvoje : požiūriai ir iššūkiai
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2014, Nr. 71, p. 67-87
Keywords:
LT
Mažasis vartojimo kreditas; Greitasis kreditas; Kredito prieinamumas; Žmogaus teisė; Orumas; Pakankamas pragyvenimo lygis; Atsakingas skolinimas; Palūkanos; Sandorio sąnaudos; Prasiskolinimas; Proceso gavyba; Skolos ir pajamų rodiklis.
EN
Payday lending; Credit access; Human rights; Dignity; Adequate standard of living; Responsible lending; Usury; Transaction cost; Over-indebtedness; Process mining; Debt to income ratio.
Summary / Abstract:

LTMažųjų vartojimo kreditų rinka Lietuvoje išsivystė ir greitai išaugo ekonominio sunkmečio metu, t. y. 2008–2009 metais, iš esmės dėl likvidumo problemų ir sugriežtėjusio skolinimo iš tradicinių šaltinių. Straipsnio tikslas - pasiūlyti analitinį požiūrį į kredito prieinamumo problemas mažųjų vartojimo kreditų srityje ir apibūdinti Lietuvos kontekstą tolimesniems tyrinėjimams. Tyrimo metodai yra pagrįsti literatūros apžvalga bei statistinių duomenų analize. Straipsnyje daroma išvada, jog tinkamiausias yra subjektyvusis požiūris į prasiskolinimą ir siūlomas metodas jam matuoti. Palūkanų dydžio problema taip pat yra dvilypė - susijusi su sandorio sąnaudų klausimais ir su priimtinu jų dydžiu. Tai aptarus, straipsnyje yra glaustai pateikiami tam tikri finansiniai mažųjų vartojimo kreditų tiekėjų veiklos rezultatų finansiniai duomenys bei daromos išvados, jog pelno maržų dydis gali būti pagrįstas blogų kreditų tendencijomis bei administravimo sąnaudomis. Siekiant atsakyti į iškeltus probleminius klausimus, tolimesni tyrimai mažųjų vartojimo kreditų srityje turėtų orientuotis į neapibrėžtumo ir riboto racionalumo mažinimo aspektus ex ante sandorių srityje bei oportunizmo ir turto specifiškumo aspektus ex post sandorių atveju. Pastarasis tyrimų aspektas būtų itin aktualus formuojant reguliuotojo vaidmenį ir sprendimų pagrindimą mažųjų vartojimo kreditų atveju.

ENThe small consumer loan market in Lithuania has developed and grown during the period of economic struggle in 2008–2009 essentially due to the liquidity issues and tightened procedure of getting the loans from traditional sources. The purpose of the article is to provide an analytical approach to the credit access problems in the market of small consumer loans and detail the context in Lithuania for further research. The methodology of the research includes review of the literature, and the analysis of statistics. The article concludes that the subjective approach to over-indebtness is the most suitable, and provides the evaluation method. The problem of the rates of interest is two-tier as well – it is concerned with the issue and acceptable rate of transaction costs. Following this, the article concisely summarises the financial data of particular small consumer loan providers and concludes that level of profit margins may be based on bad credit tendencies and administrative costs. To answer the issues addressed, further research in the area of small consumer loans should be oriented towards the aspects of uncertainty and bounded rationality reduction in the ex ante transactions, and aspects of opportunism and asset specificity in the ex post transactions. The latter aspect is especially relevant during the formation of the role of regulator and of the reasoning for decisions in the case of small consumer loans.

DOI:
10.7220/MOSR.2335.8750.2014.71.5
ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
  • Teisės teorija / Alfonsas Vaišvila ; Lietuvos teisės universitetas. Vilnius : Justitia, 2000. 375 p.
  • Teisinis pliuralizmas : disertacija / Remigijus Šimašius. Vilnius, 2002. 168 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54889
Updated:
2019-01-19 17:56:53
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: