Tarptautinės privatinės teisės normos ir nesąžiningų sąlygų direktyva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinės privatinės teisės normos ir nesąžiningų sąlygų direktyva
Alternative Title:
International Private Law Norms and unfair Terms Directive
In the Journal:
Teisė. 2006, t. 59, p. 28-45
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vartojimo sutartys; Tarptautinė privatinė teisė; Consumer contracts; International private law.
Keywords:
LT
Tarptautinė teisė / International law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos Romos konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės nuostatos, reglamentuojančios taikytiną teisę vartojimo sutarčių atžvilgiu, šių nuostatų trūkumai, lemiantys tarptautinių privatinių normų išskaidymą atskiruose Europos Sąjungos teisiniuose dokumentuose. Taip pat analizuojama 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 1993/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse 6 straipsnio 2 dalies nuostata, įpareigojanti Europos Sąjungos valstybes nares numatyti atitinkamas taikytinos teisės taisykles, bei šios nuostatos įgyvendinimas Lietuvos teisėje. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the requirements of the Rome Convention on the law applicable to contractual obligations that regulate the law applicable to consumer contracts, as well as the shortcomings of these requirements that determine the dispersion of the international private norms in individual legal documents of the European Union. The article also analyses the provision of part 2 of Article 6 of the Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, which obliges the EU Member States to establish the appropriate rules regarding the applicable law, as the implementation of this provision in the law of Lithuania.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolė : monografija / Danguolė Bublienė ; Vilniaus universiteto teisės fakultetas. Vilnius : Registrų centras, 2009. 391 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5444
Updated:
2018-12-20 23:09:50
Metrics:
Views: 23    Downloads: 6
Export: