Gelgaudiškis. Skulptūra "Nukryžiuotasis"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gelgaudiškis. Skulptūra "Nukryžiuotasis"
Alternative Title:
Gelgaudiškis. Sculpture "Crucified"
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Skulptūros; Kryžiai; Nukryžiuotasis; Neogotika; Drožyba; Statuary.
Keywords:
LT
Drožyba; Kryžiai / Crosses; Neogotika; Nukryžiuotasis; Paaugliai / Adolescents.
EN
Statuary.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomos dvi Gelgaudiškio bažnyčioje esančios „Nukryžiuotojo“ skulptūros. XIX a. IV ketv. datuojamas medinis kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra kabo ant sienos kairėje bažnyčios prieangio pusėje. Skulptūra yra labai panaši į didžiajame altoriuje esantį Nukryžiuotąjį, tik yra mažesnio mastelio. Kryžius neogotikinių formų. Nukryžiuotojo atvaizdas estetizuotas. Skulptūros stilistika mišri. Gana raiškus barokinio pobūdžio jos siluetas papildytas neogotikos meistrų mėgstamomis detalėmis. Kryžius ir skulptūra buvo kelis kartus perdažyti ir dažų sluoksnis paslėpė subtilią skulptūros drožybą. Šiuo metu figūra nudažyta baltai, o kryžius – šviesiai rusva spalva. Šis Nukryžiuotojo atvaizdas – kiek eklektiška, tačiau XIX a. pabaigai būdinga ir meistriškai išdrožta skulptūra. Antrasis aprašomas kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra kabo ant sienos dešinėje bažnyčios prieangio pusėje. Šis medinis kryžius datuojamas XIX a. pab. – XX a. pr. Jis sudaro porą su piešpriešiais kabančiu neogotikiniu kryžiumi. Kryžius padarytas iš plačių, lygių stačiakampių lentų. Vietos meistro darbo skulptūra gerokai primityvesnė už porininkę. Aiškiai apibrėžtas skulptūros siluetas statiškesnis, ramesnis ir drauge – aiškesnis negu priešais kabančio kūrinio. Kryžius šiuo metu nudažytas taip pat kaip ir priešais kabantis kūrinys. Saikingas Nukryžiuotojo skulptūros primityvumas ir nuoširdi temos interpretacija šiandien laikytini šio kūrinio privalumais. Tai graži, gana originalios plastikos, tačiau drauge ir Užnemunės regionui būdingos stilistikos skulptūra, išdrožta įgudusio provincijos meistro.

ENThe article describes two sculptures of the “Crucified” held in Gelgaudiškis church. A wooden cross with a sculpture of the Crucified, dated to the last quarter of XIX c., hangs on the wall on the left part of church entrance. The sculpture is very similar to the Crucified found in the great altar, but is produced on a smaller scale. The cross is of neo-gothic shape. The image of the Crucified is given aesthetical treatment. The sculpture is performed in a mixed style. Its outline is of rather articulate baroque nature supplemented by details liked by neo-gothic artisans. The cross and sculpture were repainted a number of times and the layer of paint has hidden subtle carvings of the sculpture. Currently, the figure is painted in white and the cross in light pink color. This image of the Crucified is a bit eclectic, but carved sculpture is typical for the end of XIX c. and is artfully carved. The second described cross with the sculpture of the Crucified hangs on the wall on the right side of church entrance. This wooden cross is dated to the end of XIX c. – beginning of XX c. It forms a pair with the neo-gothic cross hanging the opposite. The cross is made of wide, flat rectangular planks. The sculpture produced by local artisans is much more primitive than its pair. Clearly defined outline of the sculpture is much more static, calmer and, simultaneously, clearer than that of the work hanging the opposite. Currently, the cross is painted the same color as the work hanging the opposite. Today, a moderate, primitive technique of the Crucified and sincere interpretation of the theme are considered to be the main advantages of this work.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5441
Updated:
2014-04-28 20:52:53
Metrics:
Views: 13
Export: