Etninės muzikos gaivinimo judėjimas Lietuvoje : XX a. 7 dešimtmetis – XXI a. pradžia

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etninės muzikos gaivinimo judėjimas Lietuvoje: XX a. 7 dešimtmetis – XXI a. pradžia
Alternative Title:
Ethnic music revival movement in Lithuania from the 1960s to the 2010s
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2015.
Pages:
311 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Tikslas, uždaviniai, objektas, metodai; Tyrinėjimų apžvalga — Etninės muzikos sąjūdžiai Lietuvoje: Folkloro sąjūdis XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje; Stilizacija tarpukario ir pokario Lietuvoje; Etninės muzikos gaivinimo judėjimas XX a. 7 dešimtmečiu–XXI a. pradžioje; Sąsajos su Europos ir Lietuvos procesais — Stilizuotų gaivinimo būdų tąsa: Etninė muzika dainų šventėse; Instrumentinė akademinė stilizacija; Dainų ir šokių ansambliai; Kaimo kapelos; Tautinių šokių kolektyvai — Folkloro ansamblių judėjimas: Judėjimo sklaida; Muzikiniai aspektai — Kitos etninės muzikos gaivinimo formos: Muzikos instrumentų rekonstravimas; Tradicinių šokių judėjimas; Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai; Etninė muzika Povilo Stulgos tautinės muzikos instrumentų muziejuje; Istorinės rekonstrukcijos judėjimas — Etninė ir šiuolaikinė pramoginė muzika: Rokas, metalas, elektroninė muzika; Etnizuota populiarioji muzika; Alternatyviosios muzikos festivaliai; Muzikiniai aspektai; Sklaidos formos — Etninės muzikos gaivinimo judėjimas globalizacijos erdvėje: Autentiškumas ir stilizacija; Tradicija ir modernumas; Priežastys ir problemos sprendimas — Tyrimų apibendrinimas — Literatūra ir kiti šaltiniai — Ethnic music revival movement in Lithuania from the 1960s to the 2010s. Summary.
Keywords:
LT
19 amžius; Muzika / Music; Šventės. Atmintinos dienos / Festivals. Holy days.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje apibendrinant 2011–2015 m. tyrimo duomenis, atskleidžiamas istorinis folkloro sąjūdžių, prasidėjusių dar XIX a. pabaigoje, kelias, įvertinama tarpukario ir pokario stilizacija, šiuolaikinės jos tąsos būdai. Daug dėmesio skiriama stilizuotos ir autentiškos etninės muzikos nuo XX a. 7 dešimtmečio gaivinimui, analizuojami dainų ir šokių ansamblių, liaudiškų kapelų, šokių kolektyvų, folkloro ansamblių judėjimo ypatumai, naujos gaivinimo formos, ištiriamos etninės ir šiuolaikinės pramoginės muzikos sąsajos. Įvertinama visų judėjimo būdų organizacija ir vadyba, taip pat dalyvių vertybinės nuostatos, telkiantis į globalizacijos procesą ir jo poveikį šiuolaikinei visuomenei.Reikšminiai žodžiai: Etninė muzika; Dainų šventės; Stilizacija; Folkrokas; Etninė populiarioji muzika; Etnic Music; Song Festivals; Stylization; Folk-rock; Folk-pop.

ENThe monograph gives a description of the research results from the project carried out at Vytautas Magnus University in 2011-2015 titled “Ethnic Music Revival Movement in Lithuania from the 1960s to the 2010s”. To summarize the research data, the path taken by historical folkloric movements that started back in the late 19th century is revealed, and stylization from the inter-war and post-war periods is also assessed, as well as forms of ethnic music’s contemporary continuance. Great attention is given to the revival of stylized and authentic ethnic music from the 1960s, analyzing the features of song and dance ensemble, folk music band, dance collective and folkloric ensemble movements, researching the relationships between ethnic and contemporary music. The organization and management of all forms of revival movements was also evaluated, as well as the value provisions of their participants, paying attention to globalization and its impact on modern society.

ISBN:
9786094671135; 9786094671128 (elektroninis)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54403
Updated:
2021-03-26 17:47:33
Metrics:
Views: 52    Downloads: 16
Export: