Šakių dekanato istorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šakių dekanato istorija
Alternative Title:
History of Šakiai Deanery
Keywords:
LT
Gelgaudiškis; Marijampolė; Panemunė; Skuodas; Šakiai; Veliuona; Virbalis; Lietuva (Lithuania); Bažnyčia / Church.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama dabartiniam Šakių dekanatui priklausančių bažnyčių administracinės priklausomybės raida XVII–XX a. Pirmoji – Gelgaudiškio – bažnyčia 1622 m. buvo priskirta Žemaičių vyskupijos dekanatui, nusidriekusiam nuo Virbalio pietuose ligi Skuodo šiaurėje. 1636 m. Žemaičių vyskupijoje įsteigus Virbalio dekanatą (1752 m. pervadintas Veliuonos dekanatu), jis apjungė visas dab. Šakių dekanato teritorijoje buvusias bažnyčias. 1799 m. įkūrus Vygrių vyskupiją, šios bažnyčios buvo padalytos tarp Virbalio ir Zapyškio dekanatų, o įsteigus Seinų (Augustavo) vyskupiją, 1820 m. – tarp Marijampolės ir Zapyškio dekanatų. 1826 m. perskirsčius šiems dviems dekanatams priklausančias bažnyčias, didžiuma jų atsidūrė Marijampolės dekanate. 1866 m. atlikus civilinės administracijos reformą, įsteigtas su apskrities ribomis sutampantis Vladislavovo (Naumiesčio) dekanatas, apjungęs visas dab. Šakių dekanato teritorijoje buvusias bažnyčias. 1918 m. vysk. A. Karoso potvarkiu susmulkinus dekanatų struktūrą, minėtos bažnyčios padalytos tarp Naumiesčio, Šakių ir Ž. Panemunės dekanatų. Galiausiai 1958 m. kan. J. Stankevičius, priderindamas dekanatų struktūrą prie civilinės administracijos vienetų (rajonų), įsteigė Šakių dekanatą, kuris nedaug tepakitęs egzistuoja ir šiandien. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Šakių dekanatas; Lietuvos bažnyčios istorija; Šakiai Deanery Lithuanian Church history.

ENThe article reviews development in the 17-20 century of administrative dependence of churches belonging to present Šakiai Deanery. The first – Gelgaudiškio – church in 1622 was assigned to Žemaičių bishopric deanery, which spread from Virbalis in the South to Skuodas in the North. When in 1636 Virbalis deanery was established in Žemaičių bishopric (in 1752 it was renamed as Veliuona deanery), it included all churches found in the territory of present-day Šakiai deanery. When in 1799 the bishopric of Vygrių was established, these churches were divided between Virbalis and Zapyškis deaneries, and since establishment of Seinų (Augustavo) bishopric in 1820 they were divided between Marijampolė and Zapyškis deaneries. In 1826, when the churches belonging to these two deaneries were re-assigned, the majority of them were transferred to Marijampolė deanery. In 1866 after civil administration reform Vladislavovas (Naumiestis) deanery was established that matched the borders of the district and the churches of Šakiai deanery were included in it. In 1918 bishop A. Karosas issued a decree according to which the structure was divided into smaller deaneries, and the mentioned churches were divided between Naumiestis, Šakiai and Ž. Panemunė deaneries. Finally, in 1958 chancellor J. Stankevičius, adopting the structure of deaneries to that of civil administration units (districts), established Šakiai deanery that has been without changes since then.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5436
Updated:
2014-04-28 20:52:39
Metrics:
Views: 48
Export: