Baltų ir slavų kalbų kirčiavimo istorija, 1

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltų ir slavų kalbų kirčiavimo istorija, 1
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universitetas, 2015.
Pages:
159 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Santrumpos ir sutartiniai ženklai — Įvadas (pagrindinės sąvokos ir terminai) — Rytų baltų kalbos — Lietuvių kalba: Bendroji charakteristika; Kirčio ir priegaidės fonetinė prigimtis; Tarmių duomenys; Senieji raštai; Akcentinės paradigmos; Pirminių (neišvestinių) vardažodžių kirčiavimas; Veiksmažodžių kirčiavimas; Išvestinių žodžių kirčiavimas; Metatonija — Latvių kalba: Bendroji charakteristika; Priegaidžių sistemos kilmė; Išvestinių žodžių kirčiavimas; Metatonija — Vakarų baltų kalbos — Prūsų kalba: Šaltiniai; Bendroji charakteristika; Akcentinės paradigmos; „Bekirčiai“ žodžiai; Išvestinių žodžių kirčiavimas; Metatonija; Klitikai — Baltų prokalbė (Apibendrinimas) — Rytų slavų kalbos — Rusų kalba: Bendroji charakteristika; Senieji raštai; Akcentinės paradigmos; Vardažodžių kirčiavimo raida; Veiksmažodžių kirčiavimas; Klitikai; Išvestinių žodžių kirčiavimas — Pietų slavų kalbos — Bulgarų kalba: Bendroji charakteristika; Tarmių duomenys; Senieji raštai; Vardažodžių kirčiavimas; Veiksmažodžių kirčiavimas; Išvestinių žodžių kirčiavimas — Literatūra.
Keywords:
LT
Baltų kalbos; Slavų kalbos; Kirčiavimas; Akcentinė sistema; Kalbos istorija.
EN
Baltic languages; Slavic languages; Accentuation; Accentual system; Language history.
Summary / Abstract:

LTKnygoje aprašomos didele tipologine įvairove pasižyminčios baltų ir slavų kalbų kirčiavimo sistemos bei jų kilmė. Pirmajame tome pateikiami visų trijų baltų (lietuvių, latvių, prūsų) ir dalies slavų (rusų, bulgarų) kalbų akcentinių sistemų aprašai, glaustai nušviečiama baltų prokalbės akcentines sistemos rekonstrukcija. Antrajame tome numatomi likusių slavų kalbų sistemų aprašai, taip pat bendros baltų-slavų akcentines sistemos rekonstrukcijos ir santykio su kitų indoeuropiečių kalbų sistemomis pristatymas. Skiriama lyginamosios-istorinės kalbotyros specialistams, baltistikos, slavistikos ar indoeuropeistikos studentams, visiems, besidomintiems baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų istorija.

ISBN:
9786094171000
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54188
Updated:
2021-04-14 14:13:54
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: