Informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimas besimokančioje organizacijoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimas besimokančioje organizacijoje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2013.
Pages:
361 p
Notes:
Disert. rengta 2004-2013 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (socialiniai mokslai) - Vilniaus universitetas, 2013. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Informacijos ir komunikacijos specialistai (IKS); IKS strateginės lyderystės kompetencijos; Skaitmeninė kompetencija; Intelektinis kapitalas; Žinių visuomenė; Information and communication professionals; Strategic leadership competencies; Digital competence; Intellectual capital; Knowledge society.
Keywords:
LT
IKS strateginės lyderystės kompetencijos; Informacijos ir komunikacijos specialistai (IKS); Intelektinis kapitalas; Skaitmeninė kompetencija; Žinių visuomenė.
EN
Digital competence; Information and communication professionals; Intellectual capital; Knowledge society; Strategic leadership competencies.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Building strategic leadership competencies of information and communication professionals in learning organizations Vilnius, 2013 57 p
Summary / Abstract:

LTNors žinių visuomenė kuriama jau daugiau nei kelis dešimtmečius, tačiau pripažįstama, kad dažnai nėra atitikties tarp žinių ekonomikos keliamų konkurencingumo, produktyvumo, profesionalumo reikalavimų ir jos dalyvių esminių kompetencijų. Nepakankamą Europos konkurencingumą ir skaitmeninę atskirtį lėmė menkas valstybinio sektoriaus ir verslo institucijų bendradarbiavimas, lėtas informacijos ir ryšių technologijų infrastruktūrų integravimas į žinių ekonomiką bei žinių organizavimo specialistų trūkumas. Globaliai ir strategiškai mąstanti besimokanti organizacija žinių visuomenės požiūriu esminius tikslus įgyvendina per nuoseklų informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų kūrimą ir jų profesinę raišką organizacijos sprendimų priėmimo procesuose. Disertacijoje analizuojamos informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimo tendencijų įžvalgos besimokančioje organizacijoje, pateikiama atlikto kokybinio ekspertų apklausos tyrimo interpretacija, parodomos informacijos ir komunikacijos specialistų strateginės lyderystės kompetencijų formavimo besimokančioje organizacijoje kryptys ir pristatomas informacijos ir komunikacijos specialistų lyderio gyvavimo ciklo analizės sprendimų priėmimo besimokančioje organizacijoje modelis.

ENEven though the knowledge society has been established several decades ago, it’s still acknowledged that there’s often a gap among the requirements of the knowledge society and the key competencies of its participants. The incomplete competitiveness of Europe and digital divide is determined by poor collaboration of public and private sector, slow integration of information and communication technologies infrastructure into knowledge economy and the lack of specialists’ of knowledge organization. From the knowledge society perspective the learning organization which has global and strategic thinking implements its main goals by creation of consistent information and communication specialists’ strategic leadership competencies as well as its professional expression in decision making processes of an organization. In the dissertation there’s analyzed the formation of information and communication specialists’ strategic leadership competencies tendencies and insights in a learning organization, there’s given an interpretation of research work of qualitative experts’ survey, there’s discovered the trends of information and communication specialists’ strategic leadership competencies in a learning organization. As the practical result of the before mentioned trends and its components there’s given the information and communication specialists’ leader’s life cycle analysis and model in a learning organization for the proper decision making.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54146
Updated:
2022-01-30 18:25:21
Metrics:
Views: 29    Downloads: 15
Export: