Studentų komandinis darbas kaip kūrybingumo versle (Entrepreneurship) ugdymo priemonė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų komandinis darbas kaip kūrybingumo versle (Entrepreneurship) ugdymo priemonė
Alternative Title:
Student teamwork as a means of creativity
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2014, t. 32, p. 72-86
Keywords:
LT
Antreprenerystė; Kūrybingumo lavinimas; Komandinio darbo veiksniai; Kūrybinis žinių paieškos modulis.
EN
Entrepreneurship; Creativity development; Teamwork factors; Creative information search model.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama antreprenerystės, kaip asmeninio ir kolektyvinio kūrybingumo, būtino šiuolaikiniam verslo kūrėjui, lavinimo universitetinėse studijose problematika. Pagrindinė verslininko antreprenerio orientacija – verslo naujovių paieška – neišvengiamai skatinama kūrybingumo, todėl universitetams, siekiantiems ugdyti aukščiausios kvalifikacijos absolventus, iškyla būtinybė lavinti studentų kūrybingumą ir antrepreneriškumą. Maža to, antreprenerystė susijusi ne tik su individualiu, bet ir (gal net labiau) kolektyviniu kūrybingumu, kuris suvokiamas kaip gebėjimas kurti sistemų inovacijas. Kadangi studentų kolektyvinio kūrybingumo ugdymas pasižymi tam tikra specifika, reikia pasitelkti tinkamus jo lavinimo metodus. Vienas iš tokių metodų – kolektyvinio kūrybingumo ugdymo modelis – pristatomas šiame straipsnyje. Jame taip pat analizuojami studentų komandinio darbo užduoties aiškumo, reikšmingai lemiančio komandinio darbo rezultatus, veiksniai. Nustačius turimų žinių apie užduotį įtaką jos supratimui (užduoties aiškumui), pristatomas kū- rybinis žinių paieškos modulis, kurio pagrindinė funkcija – mokyti studentų komandas sistemingai ieškoti reikalingų žinių komandinėms užduotims įgyvendinti. [Iš leidinio]

ENArticle deals with the problems of developing entrepreneurship within the scope of university studies as a personal and collective creativity essential for a modern business developer. The main orientation of an entrepreneur – search for novelties in business – is inevitably accompanied by creativity; therefore, the universities that aim at preparing graduates of the highest qualification are faced with the necessity to foster their students’ creativity and entrepreneurship. Moreover, entrepreneurship is related not only to individual but perhaps even more so with collective creativity which is perceived as an ability to create innovations of systems. With certain characteristic features inherent to the development of students’ collective creativity, proper development methods must be applied. The article presents one of these methods – the collective creativity development model. Furthermore, the article covers also factors of the clarity of a students’ teamwork task, which significantly impact the teamwork results. After determining the influence of possessed knowledge related to the task on the comprehension of the task (task clarity), a creative information search module is introduced, the key function of which is training the teams of students to systematically search for information necessary in order to accomplish teamwork tasks. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54104
Updated:
2020-12-26 13:28:18
Metrics:
Views: 14    Downloads: 6
Export: