Lietuviškų prijuosčių rinkinys Europos ir Viduržemio jūros šalių civilizacijų muziejuje Marselyje (MuCEM), Prancūzijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškų prijuosčių rinkinys Europos ir Viduržemio jūros šalių civilizacijų muziejuje Marselyje (MuCEM), Prancūzijoje
Alternative Title:
Collection of Lithuanian aprons at the Museum of European and Mediterranean civilisations (MuCEM), in Marseille, France
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2013, Nr. 2, p. 26-47
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos meno istorija, taikomasis menas, liaudies menas, kolekcija; Pasaulinė paroda Paryžiuje (1900); Prijuostė; Tradicinis liaudies kostiumas; Apron; Lithuanian art history, applied art, folk art, collection; Traditional folk costume; World Exhibition in Paris (1900).
Keywords:
LT
Liaudies kultūra / Folk culture; meno istorija, taikomasis menas, liaudies menas, kolekcija; Parodos / Exhibitions; Paveldas / Heritage; Prijuostė.
EN
Apron; Lithuanian art history, applied art, folk art, collection; Traditional folk costume; World Exhibition in Paris (1900).
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo objektas yra muziejiniai lietuviškų prijuosčių rinkiniai. Tikslas – pirmą kartą pristatyti MuCEM muziejuje Marselyje, Prancūzijoje, saugomą lietuviškos etnografinės tekstilės – prijuosčių – rinkinį, jo kaupimo istoriją, meninę raidą, pateikti technikų, medžiagų ir datavimo analizę. Siekiant šio tikslo spręsti šie uždaviniai: surinkti nauji duomenys apie lietuviškų prijuosčių demonstravimą 1900 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje ir jų patekimą į Lietuvos nacionalinį muziejų, apžvelgtos lietuviškų prijuosčių rinkinio formavimosi tendencijos Prancūzijos muziejuose, jų kaupimo istorija, bandyta išsiaiškinti jų įgijimo laiką ir asmenis, surinkusius tuos eksponatus, surinkti nauji duomenys apie XIX-XX a. pradžios lietuviškų prijuosčių rinkinį MuCEM muziejuje, identifikuotas ir susistemintas lietuviškų prijuosčių rinkinys MuCEM muziejuje, lyginant su Lietuvos muziejuose saugomais prijuosčių rinkiniais, išanalizuota MuCEM muziejuje Marselyje saugomų lietuviškų prijuosčių meninė raiška. Svarbiausi duomenys surinkti akademinės išvykos į Paryžių (2012.05.07–05.21) metu. Taip pat pateikiama archyvinė medžiaga iš Lietuvos nacionalinio muziejaus, Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus, Adelės ir Pauliaus Galaunių namų archyvo, Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslo ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriaus, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus.Metodai: istorinis chronologinis, aprašomasis analitinis, formaliosios analizės ir lyginamasis. Išvados: Lietuvių prijuostės kaip vienos iš dekoratyviausių lietuvių liaudies meno pavyzdžių nacionalinę šalies kultūrą užsienio parodose reprezentavo XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje. Nauji duomenys papildo lietuviškų prijuosčių rinkinio kaupimo ir jo pristatymo 1900 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje istorijos faktografiją. MuCEM muziejaus lietuviškų prijuosčių rinkinio identifikavimas ir detalus aprašymas suteikia naujų duomenų įvairiems etnografinės tekstilės vertinimams. Publikuojama medžiaga ne tik atskleidžia įvairiapusius prijuosčių funkcionavimo visuomenėje aspektus, bet ir yra svarbus šaltinis tolimesniems Lietuvos kultūros tyrinėjimams. [Iš leidinio]

ENThe Museum of European and Mediterranean Civilisations in Marseille (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, hereinafter – MuCEM) holds an extremely valuable 19th-20th c. collection of Lithuanian aprons, which has not yet been studied and described. Using data from performed research, the Lithuanian aprons were identified and the means by which they reached the French museum were discovered. This paper is the first to present the Museum of MuCEM’s collection of Lithuanian ethnographic textiles – aprons; it reviews the history of their accumulation, the time of their acquisition is identified, the institutions that gifted the exhibits are recognized (as well as the person who passed on the aprons), the artistic expression of the aprons is analysed, inventories are created (weaving techniques are indicated, colour combinations, dimensions). On 8 July 2005 the Museum of Man in Paris (Musée de l’Homme, founded in 1937, formed on the basis of the Ethnographic Museum of the Trocadéro’s collections) deposited the collection from its European nation’s ethnographic department to the MuCEM museum. Thus, a unique Lithuanian ethnographic collection was transferred, consisting mostly of articles from the Lithuanian exposition of an exhibition held at the Ethnographic Museum of the Trocadéro (Musée d’Ethnography du Trocadéro, founded in 1878) – in the Exposition Universelle of 1900 and Baltic folk art exhibitions (in 1935), as well as Lithuanian exhibits, presented by private donors. Until now in Lithuania it was not known how many exhibits make up the MuCEM museum’s apron collection. We know now that the Lithuanian apron set consists of ten units.In the Exposition Universelle of 1900 in Paris, at the Ethnographic Museum of the Trocadéro, in the Russian Empire pavilion’s Lithuanian section, next to banned Lithuanian press publications, folk art wares were exhibited. The French people were most charmed by the exceptionally decorative aprons, which received special attention (the exhibition organizing committee assessed the performance of the weaver Ruškiūtė from Sasnava (Marijampolė county) and she won a prize for the aprons). The University of Vilnius Library’s Science and Cultural Heritage Centre’s Manuscript Department’s archival documents, relating to the 1900 exposition in Paris, revealed through whom and from what Lithuanian ethnographic regions (Aukštaitija, Suvalkija, Lithuania Minor) the aprons were collected. At the end of the Exposition Universelle of 1900 in Paris the Lithuanian Alliance of America (hereinafter – the LAA, established in 1886) on 5 November gave the Ethnographic Museum of the Trocadéro a collection of ethnographic photos and items. The valuable Lithuanian artefacts, left behind at the Ethnographic Museum of the Trocadéro, included 6 mannequins were dressed in the finest rural-region formal clothes (their fate is not known precisely, and they are still waiting for researchers). In searching for traces of Lithuanian exhibits in the museums of Paris, the author reviewed the Ethnographic Museum of the Trocadéro’s and the Museum of Man’s European nations ethnographic department’s collections, thoroughly studied the Ethnographic Museum of the Trocadéro’s and the Museum of Man’s archives at the National Museum of Natural History’s Central Library in Paris (hereinafter – BC MuNHN), but did not find any information on donated aprons. [...]. [From the publication]

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Lietuvių etnografijos rinkinys Europos ir Viduržemio jūros civilizacijų muziejuje Marselyje (MuCEM), Prancūzijoje / Miglė Lebednykaitė. Būdas. 2020, Nr. 2 (191), p. 56-73. 2020, Nr. 3 (192), p. 32-44.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53917
Updated:
2018-12-17 13:44:23
Metrics:
Views: 34    Downloads: 8
Export: