Darbo jėgos migracijos įtaka moderniai organizacijai žinių visuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo jėgos migracijos įtaka moderniai organizacijai žinių visuomenėje
Alternative Title:
The Influence of labour force migration on modern organisations in an information society
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2005, Nr. 35, p. 81-95
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbo jėga; Migracija; Reemigracija; Žinių ekonomika; "Protų nutekėjimas"; "Protų įtekėjimas"; Moderni organizacija.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Migracija / Migration; Moderni organizacija; Protų įtekėjimas; Protų nutekėjimas; Reemigracija.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama darbo jėgos migracijos įtaka moderniai organizacijai Lietuvai konverguojantis ES: pateikiami alternatyvūs požiūriai į darbo jėgos migraciją, apžvelgiamos „protų“ mobilumo tendencijos, įvertinamos įsiliejimo į ES erdvę galimybės, aptariama reemigracijos nauda moderniai organizacijai, žinių visuomenės plėtrai bei šalies konkurencingumo didėjimui. Masiniai darbo jėgos migracijos srautai ES viduje rodo ekonomikos konkurencingumo didėjimą, užimtumo sistemos ir bendrosios rinkos pokyčius. Aukštesnis mobilumo lygis ES narėse skatina ne tik politinę – ekonominę integraciją, bet ir sąlygoja žinių ekonomikos plėtrą, „protų“ koncentraciją tuose regionuose, kuriuose aukštos kvalifikacijos darbuotojai yra geriausiai apmokami ir yra didelės intelektinio kapitalo panaudojimo galimybės. Išsivysčiusiose Vakarų Europos valstybėse trūkstant kvalifikuotos darbo jėgos, kuriamos specifinės šios darbo jėgos pritraukimo iš besivystančių valstybių programos. Todėl ES konvergencijos laikotarpiu naujosioms ES narėms būtina išlaikyti ir gausinti savo intelektinį kapitalą. Besivystančios šalys gauna papildomų pajamų iš darbo jėgos eksporto, tačiau migracijos laukiama nauda gali pasireikšti „protų sugrįžimu“, pajamų „sugrįžimu“ dėl reemigracijos ir ekonomikos augimo, naudingos patirties „parsivežimu“, užsienio investicijų padidėjimu. Antra vertus, kvalifikuotos darbo jėgos emigracija silpnina šalies intelektinį potencialą ir didina depopuliaciją, aštrina kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo ir nekvalifikuotos darbo jėgos pertekliaus problemas šalyje. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the influence of labour force migration on modern organisation during Lithuania’s integration into the EU. It gives alternative views of labour force migration and surveys „brain” mobility tendencies. It evaluates the opportunities presented by convergence into the EU space. It defines the possible use of back-migration for a modern organization, for the development of a knowledge society and for increasing the country’s competitiveness. Mass migrations of workers within the EU shows the growth of economic competition and changes in the employment systems and general markets. A higher level of mobility in EU member countries stimulates not just political and economic integration, but it affects the development of a knowledge economy and a concentration of ‘brains’ in those parts of Europe where highly skilled workers receive the best pay and there are major opportunities for using intellectual capital. In the developed countries of western Europe, when there is a shortage of qualified workers, special programs are created to attract workers from developing countries. Therefore, during the period of EU convergence, the new EU countries need to keep and increase their intellectual capital. Developing countries get extra income from exporting part of their workforce. Some gain can also be expected in the eventual return of the ‘brains’, remittance of part of the wages of workers abroad back to the homeland, returning migrants coming back with newly learned skills, and increased investment from abroad. On the other hand, the emigration of skilled workers weakens the country’s intellectual potential, increases depopulation, intensifies the lack of qualified workers and the excess of unskilled workers in the country. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/539
Updated:
2018-12-17 11:32:24
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: