Maisto darnaus vartojimo skatinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Maisto darnaus vartojimo skatinimas
Alternative Title:
Promotion of sustainable food consumption
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2013, T. 35, Nr. 4, p. 512-521
Keywords:
LT
Maisto vartojimas; Politikos instrumentai; Poveikis aplinkai; Visuomenės sveikata.
EN
Environmental impac; Environmental impact; Food consumption; Policy instruments; Public health.
Summary / Abstract:

LTDabartinis maisto vartojimas daugelyje šalių sukelia didelių aplinkosaugos problemų, sudaro grėsmę žmonių sveikatai, stipriai veikia ekonominę ir socialinę plėtrą, todėl negali būti laikomas darniu. Siekiant darnios plėtros, maisto vartojimo pokyčiai yra būtini. Tyrimo tikslas – išanalizavus maisto darnaus vartojimo apibrėžimą ir išnagrinėjus maisto vartojimo kryptis, pateikti pasiūlymus dėl maisto darnaus vartojimo skatinimo Lietuvoje. Straipsnyje, taikant mokslinės literatūros analizę ir apibendrinimą, atliekant vykdytų tyrimų analizę, panaudojant statistinių duomenų analizę, palyginimą ir apibendrinimą, išanalizuotas maisto darnaus vartojimo apibrėžimas, išnagrinėtos maisto vartojimo kryptys ir jas nulėmusios priežastys Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Europos Sąjungos šalyse ir Lietuvoje, pateikti pasiūlymai dėl politikos instrumentų, siekiant paskatinti maisto darnų vartojimą Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENThe current food consumption in many countries causes a lot of environmental problems, endangers human health, strongly affects the economic and social development, thus, it cannot be called sustainable. Changes in food consumption are necessary for sustainable development. In this paper a definition of sustainable food consumption is analyzed, food consumption trends and main reasons that caused these trends in Organisation for Economic Co-operation and Development and European Union member states and Lithuania are examined, proposals for political instruments in order to promote sustainable food consumption in Lithuania are presented. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53823
Updated:
2019-02-27 12:35:53
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: