Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo sistemoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo sistemoje
Alternative Title:
Measures guaranteeing architecture quality in public procurement regulation
In the Journal:
Journal of architecture and urbanism. 2013, Vol. 37, no. 2, p. 122-132
Keywords:
LT
Architektūra; Architektūra, viešieji pirkimai, projekto konkursas, statyba, statytojas, projektuotojas, architektūros kokybė, statinio architektūros reikalavimai; Statybos teisė; Viešieji pirkimai.
EN
Architecture; Architecture, public procurement, project competition, construction, builder, designer, architecture quality, requirements to the architecture of a building; Construction law; Public procurement.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo nuostatos, darančios ar galinčios daryti įtaką valstybės, savivaldybių biudžetų ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis statomų statinių architektūros kokybės užtikrinimui, taip pat aptariami aktualūs statinių statybos teisinio reguliavimo klausimai, kuriais vadovautis privalo ir statytojo statusą įgyjančios perkančiosios organizacijos, vykdydamos viešuosius pirkimus statinių projektavimo srityje bei įgyvendindamos projektinius sprendinius. Pagrindinis dėmesys straipsnyje skiriamas dažniausiai minimoms projektuotojo parinkimo bei architektūrinių projekto sprendinių reikalavimų nustatymo problemoms. Remiantis atliktu teisės aktų ir kitų šaltinių nuostatų tyrimu, formuluojamos išvados, atskleidžiančios esamo statybos bei viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo ydas, trukdančias efektyviai įgyvendinti tiek mūsų šalies, tiek Europos Sąjungos dokumentuose keliamus tikslus užtikrinti architektūros, kaip viešojo intereso dalyko, kokybę. [Iš leidinio]

ENArticle analyses legal rules of public procurement having a direct impact or possibly influencing the quality of architecture of buildings built using state or municipality funds. Also relevant questions of construction regulation, bounding public clients as builders when organizing public tenders related to design of buildings and implementing solutions of the design, are discussed herein. The main attention is paid to the most frequently disputed problems – the architect selection procedure and setting down of requirements for the architectural design. Based on the research of the legal acts and other related sources the conclusions in this article reveal the shortcomings of the current construction and public procurement regulations preventing the effective reaching of the goals declared by national and EU legal acts in order to secure the quality architecture, being one of the subjects of public matter. [From the publication]

DOI:
10.3846/20297955.2013.807572
ISSN:
2029-7955; 2029-7947
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53532
Updated:
2021-02-25 09:58:56
Metrics:
Views: 3
Export: