Papilės seniūnijos naminių gyvulių vardai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Papilės seniūnijos naminių gyvulių vardai
Alternative Title:
The Names of domestic animals in the village of Papilė
Keywords:
LT
Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTTikriniai vardai suteikiami gyvūnams, ypač naminiams, ne vienerius metus auginamiems valstiečio ūkyje. Daug rečiau vardus turi tie gyvūnai, kurių amžius trumpesnis (pvz., kiaulės ar paukščiai). Jie vardus gauna tik tada, kai išsiskiria kokiomis nors itin ryškiomis išorės ar būdo savybėmis. Naminio gyvulio vardas padeda atskirti vieną gyvulį nuo kitų. Antra, vardas tarsi įjungia jį į mūsų kasdienybę, buitį, todėl laikomas gyvulys tampa svarbus ne tik vardą sugalvojusiam žmogui, bet ir visai šeimai, tokie gyvuliai lyg įtraukiami net į visą kaimo bendruomenę, kadangi juos pa¬prastai žino ir kaimynai. Straipsnyje analizuojami 2002 m. Papilės seniūnijoje užrašyti naminių gyvulių vardai, kreipiant dėmesį į tai, kokius vardus dažniausiai pasirenka papiliškiai ir pagal kokias ypatybes tie vardai yra suteikiami. Patys dažniausi vardų turėtojai yra šunys. Jie įvardijami pagal elgseną, būdą (Smalsiukas, Kviksius, Karaliaus, Bosas), kailio spalva, dėmėmis (Juodis, Sabalas, Tigris, Raibis). Įvairus karvių vardynas, atspindintis moters charakterio bruožus, nes jis sietinas su gėlių, vais¬medžių, vaiskrūmių, paukščių vardais ar hidronimų pavadinimais (Mirta, Žibutė, Bijūnė, Eglutė, Lieputė, Kregždė, Lakštutė, Luokė, Rusnė, Dubysa, Ventė). Katės vardais beveik nevadinamos. Arlių vardai sietini su gyvūnų, paprastai paukščių, bendraisiais pavadinimais (Sakalas, Kregždė, Jurginas, Žiogelis, Gaidys) ar būdo, eisenos, greitumo savybės (Pūksis, Klišis, Žaibas, Raketa), plauko spalva (Pūga, Žėrūnas). Taigi namuose laikomų gyvulių vardai parodo papiliškių būdą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gyvulių vardai; Papilės apylinkės; The names of animals; The Papilė country-side.

ENIn rural areas, domestic animals that live more than a year with the people on the farm may acquire nicknames. It is rare for animals that live less than that amount of time (e.g. pigs and fowl) to be named. They get names only if there is something special about them in their appearance or their behaviour. Giving names to domestic animals helps to distinguish one from another. In addition, naming them helps to bring them into our daily life, because that way they become important not only to their owners, but to the whole family, because the neighbours know them, and they become part of village life. The article analyses the names of domestic animals recorded in 2002 in the village of Papilė, paying attention to which names are most often chosen by the people of Papilė and under what circumstances the names are given. The animals most often named are dogs. They are named after their behaviour or appearance (Smalsiukas [‘Curious’], Kviksius, Karalius ([‘King’], Bosas [‘Boss’]), or their colour or markings (Juodis [‘Blackie’], Sabalas [‘Sable’], Tigris [‘Tiger’], Raibis [‘Spot’] ). Cow’s names are usually feminine in form, the names often being connected with flowers, fruit trees, berry shrubs, birds’ names or names of rivers (Mirta, Žibutė, Bijūnė, Eglutė, Lieputė, Kregždė, Lakštutė, Luokė, Rusnė, Dubysa, Ventė). Cats are not usually named. Horses are often named after other animals, particularly birds (Sakalas, Kregždė, Jurginas, Žiogelis, Gaidys) or their temperament, gait, or speed (Pūksis, Klišis, Žaibas, Raketa), or their colour (Pūga, Žėrūnas). It could be said that the names chosen for their animals by the people of Papilė tell us something about their character.

Related Publications:
Lietuvių kalbos žodynas.. Vilnius ; Kaunas, 1968-2002. 20 t.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5353
Updated:
2020-07-28 20:31:13
Metrics:
Views: 29
Export: