International logistics system influence on the national economics

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
International logistics system influence on the national economics
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition; Logistika / Logistics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - akcentuoti ir palyginti tarptautinės logistikos sistemos parametrus nacionalinės ir tarptautinės ekonomikos lygiu ir įvertinti ekonomikos augimą skatinančius faktorius. Logistika yra interpretuojama kaip integruotas mokslas, kurio fundamentalus tikslas yra spręsti valdymo ir vadybos problemas taikant efektyviausius ekonomikos mokslo metodus ir procedūras bendrame materialinių vertybių judėjimo tinkle. Logistikos sistemos struktūra ir turinys priklauso nuo joje vykstančių procesų. Kokybinė tokių procesų analizė leidžia atskleisti faktorius, kuriuos įtakoja tarptautinės ir nacionalinės ekonomikos lygmenys, taip pat atsižvelgiant į logistikos tipui numatytus tikslus ir uždavinius. Autorių nuomone, bendrų logistikos ir ekonomikos principų taikymas sąlygojo vertybių judėjimo proceso optimizavimą, t.y. leido pasiekti aukščiausią klientų pasitenkinimo lygį su mažiausiomis išlaidomis. Problemos, kurios kyla dėl neefektyvaus logistikos sistemos elementų koordinavimo, turi būti sprendžiamos taikant sisteminį požiūrį į medžiagų srautą ir jo judėjimo saugumą. Todėl būtų praktiška išskirstyti logistikos sistemą ir jos procesus į atskirus elementus, bet tiriant ir interpretuojant rezultatus atskirus elementus laikyti visumos dalimis. Nustatant elementų tarpusavio ryšį ir koreliaciją, suformuojami tarpusavio sąveikos taškai, ir išskiriami tarptautinės logistikos sistemos elementai, įtakojantys nacionalinę ekonomiką. Buvo nustatyta, kad, siekiant padidinti logistikos sistemos efektyvumą, kartu su reguliarumo principu, būtina taikyti logistikos sistemos išlaidų tarpusavio sąveikos ir kompleksiškumo principus.Reikšminiai žodžiai: Tarptautinė logistika; Tarptautinės logistikos sistemos; Konkurencija logistikoje; International logistics; International logistics systems; Competition in logistics; Logistinės sistemos; Konkurencija; International logistics; Logistics systems; Competition.

ENThe authors are accentuating and comparing international logistics system parameters on national and international economics levels, and evaluating economics growth hastening factors. Logistics is interpreted as integrated science with their fundamental objective to tackle problems in control and management by practice of most effective economics science methods and procedures in total network of tangibles movements. The authors accentuate, that it's necessary to use the systematic, logistics system costs correlation, complex, total and relative supremacy principals in respect of international trade and international logistics through the logistics service cost concept and evaluation of comparative and commercial effectiveness rates. The authors conclude that functional results and effectiveness of international logistics system affect the trade balances of foreign countries and the process of national economics growth through national economics and politics instruments. These factors allow the environment of competition among countries in international logistics systems share and its effectiveness expansion. [From the publication]

Related Publications:
Logistinių procesų efektyvumo vertinimas gamybinėse įmonėse : disertacija / Audrius Gargasas. Akademija (Kauno raj.), 2000. 111 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5342
Updated:
2013-04-28 16:13:57
Metrics:
Views: 32
Export: