Logistinių procesų efektyvumo vertinimas gamybinėse įmonėse : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Logistinių procesų efektyvumo vertinimas gamybinėse įmonėse: disertacija
Alternative Title:
Evaluation of Effectiveness of Logistical Processes in Manufacturing Enterprises
Publication Data:
Akademija (Kauno raj.), 2000.
Pages:
111 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas - logistiniai procesai gamybinėse įmonėse. Tyrimo tikslas - parengti logistinių procesų efektyvumo vertinimo metodiką ir pagal ją įvertinti pieno perdirbimo įmonių produkcijos paskirstymo logistikos efektyvumą. Siekiant nurodyto tikslo, reikėjo išspręsti tokius tyrimo uždavinius: • išanalizuoti svarbiausius logistikos metodologinius pagrindus; • išanalizuoti logistikos funkcijas ir operacijas; • nustatyti logistinio proceso grandžių vietą logistikos sistemoje, ištirti jų tarpusavio prieštaravimų priežastis bei šių prieštaravimų pašalinimo būdus; • atskleisti logistinių procesų efektyvumo vertinimo specifiką; • nustatyti ir išanalizuoti veiksnius, sąlygojančius logistikos principų taikymo specifiką pieno perdirbimo įmonėse; • įvertinti tirtų pieno perdirbimo įmonių logistinių procesų efektyvumo lygį. Tiriamajame darbe buvo taikyti loginės analizės, sisteminės analizės, palyginimo, loginės abstrakcijos, ekonominės statistikos ir matematiniai metodai, stebėjimas, anketinė apklausa. Tyrimų laikotarpis 1996 - 2000 metai.

ENThe subject of the research – logical processes in manufacturing enterprises. The aim of the research was to elaborate a methodology for evaluating effectiveness of logical processes and to apply it to evaluate logistical effectiveness of production distribution of dairy processing enterprises. To this end the following objectives had to be met: • Analysis of the key methodological basics of logistics; • Analysis of functions and logistical operations; • Identification of stages of a logistical system, analysis of causes of their inconsistencies and identification of possible ways how to eliminate such inconsistencies; • Revelation of specifics of evaluating effectiveness of logistical processes; • Identification and analysis of factors determining the specifics of applying logistical principles in dairy processing enterprises; • Evaluation of effectiveness level of logistical processes in dairy processing enterprises. The following research methods were applied: logical analysis, systemic analysis, comparison, logical abstractedness, economic statistical and mathematical methods, observation, polling by questionnaire. The research was carried out from 1996 to 2000.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10601
Updated:
2022-02-07 20:08:24
Metrics:
Views: 52
Export: