Baltų kalbų žodžių tvarkos raida tipologijos požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltų kalbų žodžių tvarkos raida tipologijos požiūriu
Alternative Title:
Development of word order in Baltic from a typological viewpoint
In the Journal:
Baltistica. 2005, t. 40, Nr. 2, p. 159-166
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Kalbų tipologija / Language typology; Latvių kalba / Latvian language; Slavų kalbos / Slavic languages; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama baltų kalbų žodžių tvarkos diachroniniai aspektai. Tyrinėjant seniausius baltų kalbų raidos laikus, nustatyta, kad lietuvių ir latvių kalbose nuo seno vyrauja žodžių tvarkos tipas su priklausomojo nario antepozicija (DH). Vėlesnėje baltų kalbų raidoje išryškėjo polinkis apibendrinti ir įtvirtinti kai kuriuos modelius su pagrindinio nario antepozicija (HD). Pirmiausia baltų kalbose buvo apibendrinta prielinksnių antepozicija. Vėliau pagrindinio nario antepozicija įsivyravo skirtumo lyginamosiose konstrukcijose, kuriose aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio būdvardžius imta atkelti prieš lyginimo standartą (CompSt). Naujausias pakitimas HD kryptimi yra sakinio dalių (S)VO tvarkos įsigalėjimas. Tas procesas tebevyksta lietuvių ir latvių rašytinės tradicijos laikotarpiu. Ši žodžių tvarkos kitimų eilė gali būti pavaizduota tokia schema: Praep – CompSt – (S)VO. Remiantis lietuvių ir latvių kalbų duomenimis, galima teigti, kad kalbose su sena variacine žodžių tvarka pozicinių modelių raidą lemia istoriniai kitimai mikrosintaksėje. Pagrindinio nario atkėlimą prieš priklausomąjį skatino ne tik konstrukcijų sintaksinė reanalizė, bet ir kalbų kontaktai. Sakinio dalių (S)VO modelis išplito dideliame Europos kalbų areale (slavų, germanų ir kt. kalbose), kurios taip pat anksčiau turėjo OV modelį. Vėliau SVO modelis įsitvirtino slavų kalbose, kurios darė įtaką ir lietuvių bei latvių kalbų sakinio dalių pozicijai. Įsigalėti sakinio dalių tvarkai su pagrindinio nario antepozicija turėjo įtakos ir pragmatinės sakinio skaidos ypatybės. Taigi baltų kalbų žodžių tvarkos raidos savitumą įtakojo sintaksiniai, arealiniai ir pragmatiniai faktoriai.Reikšminiai žodžiai: Baltų kalbos; Žodžių tvarka; Raida; Tipologija; Sakinių modeliai; Kalbų tipologija; Priklausomasis ir pagrindinis konstrukcijos narys.

ENThis article analyses aspects of the word order of Baltic languages. The inherited word order type DH, in which the dependent is placed before the head, has been preserved up till now in most Lithuanian and Latvian word order patterns. A tendency to summarise and entrench some models with the HD type of word order showed up in the later development of Baltic languages. The early stage of HD order development in Baltic is represented by prepositional constructions. Later there was a prevalence of DH order both in the distribution of main sentence components (SOV) and in the comparative clauses (CompST). There is a new tendency to place the head before the dependent, which manifests itself in the expansion of the SVO sentence pattern and of comparative clauses with a postposed standard (CompSt) a process that is still going on in Lithuanian and Latvian. A relative chronology of expansion of some HD patterns in Baltic can be presented in the following sequence: Prep – CompSt – (S)VO. Based on data of Latvian and Lithuanian, one can affirm, that historical changes in the micro-syntax determine the development of the positional models with the old varied word order. Not only did a syntactical reanalysis of constructions encourage the movement ofthe head before the dependent, but also contacts with other languages. The (S)VO model spread in the large areal of European languages, which also earlier had an OV model. Later the SVO model entrenched itself in the Slavic languages, which had an impact on the position of parts of the sentence in Latvian and Lithuanian.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/533
Updated:
2018-12-17 11:32:22
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: