Ikimokyklinukų WPPSI-III verbalinių užduočių atlikties analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinukų WPPSI-III verbalinių užduočių atlikties analizė
Alternative Title:
Analysis of preschool children performance on the WPPSI-III verbal subtests
In the Journal:
Keywords:
LT
Ikimokykinis ugdymas / Preschool education; Intelekto skalės adaptacija; Kognityvinių gebėjimų vertinimas; Verbalinės užduotys; Verbaliniai subtestai; Wechslerio ikimokyklinukų intelekto skalė; WPPSI-III.
EN
Adaptation of intelligence scale; Cognitive ability assessment; Preschool children; Verbal subtest; Verbal subtests; Wechsler preschool scale of intelligence.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje nėra standartizuotų metodikų, skirtų ikimokyklinukų kognityviniams gebėjimams įvertinti. Dėl to šiuo metu yra pradėta Wechslerio ikimokyklinukų intelekto skalės ketvirtas leidimas adaptacija Lietuvos vaikams. Yra padarytas metodikos vertimas iš anglų kalbos. Prieš atliekant sistemišką testo adaptaciją ir standartizaciją, būtina atlikti preliminarius subtestų tyrimus. Šiame darbe buvo tikrinama trijų verbalinių subtestų – Informacijos, Žodyno ir Supratingumo – tinkamumas ketverių metų vaikams. Užduočių analizės metu nustatyta kiekvieno subtesto netinkamos užduotys bei, remiantis užduočių charakteristikomis, labiausiai trūkstamos užduotys. Gauti pakankamai aukšti subtestų patikimumo bei tinkami validumo rodikliai. Tyrimo metu taip pat nustatyta, jog subtestų atliktis nepriklauso nuo lyties, pastebėta, kad teigiamo ryšio tendencija yra galima tarp subtestų atlikties ir vaiko tėvų išsilavinimo, vaikų skaičiaus šeimoje bei gimimo eiliškumo. Remiantis tyrimo rezultatais daroma prielaida, kad vaikai, augantys su abiem tėvais, subestus atlieka geriau, nei tie, kurie auga tik su motina. Taip pat pastebėta, kad darželio lankymas gali būti siejamas su geresniu subtestų atlikimu. [Iš leidinio]

ENThere is no standardized methodology to assess cognitive abilities of preschoolers in Lithuania. Presently the adaptation process of Wechsler’s Preschool and Primary Scale of Intelligence is started. Within this study, the preliminary analysis of three verbal subtests (Information, Vocabulary, and Comprehension) was undertaken on a number of four-year old children. Item analysis showed items that are not informative: too easy, too difficult, not discriminating, and what kind of items subtests lack. The results of reliability was fairly high and validity was acceptable. Both sexes performed equally well. A mild tendency for a positive relationship was noted between performance on subtests and parents’ education, number of children in a family, and birth order. An assumption might be made that children perform better if they live with both parents, rather than only with their mother. It was also noted that attendance of kindergarten might be linked with better performance on subtests. [From the publication]

ISSN:
2029-9958; 2351-4620
Related Publications:
Raveno spalvotų progresuojančių matricų standartizacija Lietuvoje / Gražina Gintilienė, Dovilė Butkienė. Psichologija. 2005, t. 32, p. 22-34.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53095
Updated:
2020-07-28 20:26:14
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: