Raveno spalvotų progresuojančių matricų standartizacija Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Raveno spalvotų progresuojančių matricų standartizacija Lietuvoje
Alternative Title:
Standardization of Raven‘s Coloured Progressive Matrices in Lithuania
In the Journal:
Psichologija. 2005, t. 32, p. 22-34
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTJ. C. Raveno 1947 metais sukurtos Spalvotos progresuojančios matricos (Coloured Progressive Matrices, toliau CPM) plačiai taikomos pasaulyje 5–11 metų vaikų neverbaliniams arba produktyviesiems gebėjimams vertinti. Šiame straipsnyje, remdamosi 2004 metais atlikto reprezentacinės 6–11 metų Lietuvos vaikų imties (n = 1067) tyrimo rezultatais, pirmą kartą pristatome lietuviškąsias CPM normas, kurios skiriasi nuo britiškų bei amerikietiškų. Atliekant CPM standartizaciją dalijimo pusiau ir vidinio suderinamumo metodu buvo patvirtintas CPM patikimumas ir turinio validumas. Įvertindamos veiksnius, galėjusius turėti įtakos CPM rezultatams, nustatėme, kad aplinkos veiksniai (vaiko gyvenamoji vieta ir tėvų išsilavinimas) yra kur kas reikšmingesni vaiko neverbalinių gebėjimų raidai nei biologinis lyties veiksnys. Straipsnyje pristatomi rezultatai leidžia teigti, kad sudarytas CPM normas galima naudoti vaiko neverbaliniams gebėjimams vertinti formalizuotos atrankos tikslais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Spalvotos progresuojančios matricos; Neverbaliniai gebėjimai; Lietuvos vaikai; Aplinkos veiksniai; Lytis; Coloured Progressive Matrices; Non verbal abilities; Lithuanien children; Environmental factors; Gender.

ENColoured Progressive Matrices (CPM) designed by J.C. Raven in 1947 is widely used in the world to evaluate nonverbal or productive abilities of 5-11 year old children. This article is based on findings of research made on a test of a representative sample of 1067 Lithuanian children between ages six and eleventh and aims for the first time to present Lithuanian CPM norms which are different from British and American ones. During the process of CPM standardization, CPM credibility and context validity were proved by using method of cutting in two and inner compatibility. Considering the factors that could have had impact on the CPM results, we found, that environmental factors (child’s living location and parents‘ background) are much more important for the development of child‘s nonverbal abilities than biological sex factor. Findings presented in the article lead to conclusion that designed CPM norms can be used to evaluate child‘s nonverbal abilities for the purposes of formalized selection.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4620
Updated:
2018-12-20 23:06:33
Metrics:
Views: 161    Downloads: 20
Export: