Jaunimo regioninio identiteto konstravimo ypatumai lyginamuojamu aspektu : Latvija, Lietuva, Norvegija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo regioninio identiteto konstravimo ypatumai lyginamuojamu aspektu: Latvija, Lietuva, Norvegija
Alternative Title:
  • Specific features of constructing youth regional identity from comparative perspective : Latvia, Lithuania, and Norway
  • Youth regional identity construction resources: comparative analysis (Latvia, Lithuania, Norway)
In the Book:
Lietuvos lokalinių tyrimų padėtis / sudarytojai: Aivas Ragauskas, Vladas Senkus, Žydrūnas Mačiukas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 193-203
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos jaunimo regioninių identitetų formavimosi sąlygos - simboliniai (kultūriniai, istoriniai ir pan.) jų konstravimo ištekliai trijų šalių (Latvijos, Lietuvos, Norvegijos) regionuose. Aptariant anketinės apklausos metodu at likto lyginamojo kiekybinio empirinio tyrimo duo- menis, išryškinami jaunimo regioninio identiteto formavimosi ypatumai tirtose šalyse. Tyrimo rezultatai išryškino tokių simbolinių regioninio identiteto „statybinių medžiagų" kaip gamta ir kraštovaizdis svarbą visų šalių jaunimui bei šio identiteto išteklių - etninės ir ypač lokalios (kaimo, miesto, gatvės ir pan.) kultūros ir istorijos - naudojimo ypatumus. Nepaisant gana panašios visų šalių jaunimo kultūrinių-simbolinių identiteto išteklių struktūros, skirtingas regiono vertinimas šalyse „centro - periferijos" požiūriu sudaro prielaidas formuotis skirtingiems jaunimo regioniniams identitetams: Norvegijoje teigiamam, galinčiam pasipriešinti ,,centrų" galiai ir homogenizuojančioms įtakoms, Lietuvoje ir iš dalies Latvijoje tyrimo metu buvo prielaidų formuotis daugiau ar mažiau neigiamam jaunimo regioniniam identitetui. [Iš leidinio]

ENThe symbolic (cultural, historical, etc.) resources of youth regional identity construction are analysed in comparative perspective. The main task of the empirical quantitative research was to investigate the relevance for three Baltic countries (Latvia, Lithuania, Norway) region’s youth of the various regional identity construction resources. The study reveals importance of such resources as landscape for all countries’ youth regional identity construction as well as different importance of ethnic culture, local "rooots", cultural and historical heritage for different countries’ youth. Norvvegian youth has stronger than other two countries students positive resources to develop ,,resistance" regional identity against pressure of the ,,centers" and „settled" attitude tovvards their region, while the negative image of their region in the context of "center-periphery" relations by Lithuanian and partialy Latvian youth can be a resource for mostly negative regional identity construction. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5290
Updated:
2023-08-09 18:47:40
Metrics:
Views: 17
Export: