1791 m. gegužės 3-iosios Konstitucija ir Lietuvos konstitucingumo tradicija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1791 m. gegužės 3-iosios Konstitucija ir Lietuvos konstitucingumo tradicija
Alternative Title:
Constitution of May 3, 1791 and Lithuanian constitutional tradition
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2013, Nr. 14, p. 66-69
Notes:
Reikšminiai žodžiai: 1791 m; Konstitucija, 1791; Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Konstitucija; Konstitucinė teisė; Seimas; 1791; Commonwealth of Two Nation; Constitution; Constitutional law; Lithuania; Seimas; The Constitution of 1791.
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Parlamentas. Seimas / Parliament; Teisės istorija / History of law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamas trumpas 1791 m. gegužės 3-iosios Konstitucijos tyrimas Lietuvos konstitucinės teisės požiūriu, kuriuo norima paskatinti Lietuvos konstitucinės teisės specialistų diskusiją dėl Konstitucijos vertinimo. Tai padaryti yra būtina, nes iki šiol šio dokumento svarba buvo nagrinėta praktiškai išimtinai Lietuvos istorikų darbuose. Straipsnį sudaro trys dalys: 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija ir šiuolaikinė konstitucingumo tradicija; Gegužės 3-iosios Konstitucija ir Lietuvos matmuo; Gegužės 3-iosios Konstitucija kaip sudėtinės Abiejų Tautų Respublikos 1791 m. Konstitucijos dalis. Straipsnis baigiamas išvadomis, iš kurių svarbiausia yra ta, jog Lietuvos konstitucingumo tradicijos šaltiniu siūloma laikyti sudėtinę 1791 m. Abiejų Tautų Respublikos Konstituciją, kurią sudarytų keturi konstituciniai aktai: Gegužės 3-iosios Valdymo įstatymas (su Gegužės 5 d. Seimo deklaracija), 1791 m. kovo 24 d. Seimelių įstatymas, 1791 m. balandžio 21 d. Miestų įstatymas ir 1791 m. spalio 20 d. Abiejų Tautų Tarpusavio Įsipareigojimas, kuris, vertinant Lietuvos konstitucingumo požiūriu, yra esminis konstitucinis aktas, leidžiantis visus minėtus Ketverių metų Seimo konstitucinius aktus perskaityti Lietuvos konstitucingumo tradicijos kontekste. [Iš leidinio]

ENArticle is devoted to analyze the constitution of May 3, 1791 – from legal point of view trying to find any touch points with Lithuanian statehood and constitutional history. That kind of survey is needed, because previous studies of this document in Lithuania have been exclusively done by historians but not legal (constitutional) scientists. The author firstly analyzes the question, whether this document might be considered as constitution through theory of modern constitutionalism, then the references to "Lithuania" in the text of the constitution are analyzed in order to reveal their meaning and lastly, the new concept of "constituent 1791 Constitution of Commonwealth of Two Nations" is offered, which through inclusion in it, especially, Mutual Engagement of Two Nations (pol. Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów) adopted in October 20, 1791 – might be considered as a part of Lithuanian constitutional history. Therefore, the author suggests that this constituent 1791 Constitution might be consisted of 5 constitutional acts: May 3 constitution, Seimas Declaration of May 5, April 21, 1791 Free royal cities act (pol. Miasta Nasze Królewskie Wolne w Państwach Rzeczypospolitej), March 24, 1791 Act on local legislative councils’ (pol. Prawo o Sejmikach) and Mutual Engagement of Two Nations (pol. Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów). The article ends with some conclusions for contemporary Lithuanian constitutional legal science. [From the publication]

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52894
Updated:
2022-10-19 10:33:42
Metrics:
Views: 56    Downloads: 27
Export: