Kvapo reikšmės kūrimasis: keli olfakciniai aspektai A. J. Greimo darbe "Apie netobulumą"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kvapo reikšmės kūrimasis: keli olfakciniai aspektai A. J. Greimo darbe "Apie netobulumą"
Alternative Title:
Signification of smell: some olfactory aspects in A. J. Greimas "On imprefection"
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2013, t. 17, p. 253-260. Kvapas kultūroje
Keywords:
LT
Algirdas Julius Greimas; Semiotika / Semiotics.
Summary / Abstract:

LT1987 metais pasirodžiusi Algirdo Juliaus Greimo knyga „Apie netobulumą“ žymėjo lūžį jo semiotikoje. Tačiau šiandien matyti, kad joje sugrįžtama prie pirmojoje knygoje „Struktūrinė semantika“ deklaruoto epistemologinio apsisprendimo juslinį suvokimą laikyti ta nekalbine plotme, kur įvyksta reikšmės pagava. Darbe „Apie netobulumą“ kaip tik ir analizuojami estezės, suvokiamos kaip ypatingos subjekto ir objekto sąveikos, juslinės pagavos aktai. Aprašydamas patį juslinio suvokimo fenomeną Greimas analizuoja penkis žodinius juslinės patirties aprašymus. Skyriuje „Jazminų kvapas“ analizuojamas R. M. Rilke's elėraštis „Fortepijono pratybos“, kur besikuriančios reikšmės aprašyme dalyvauja ir uoslės juslė. Straipsnyje parodoma, kaip konkreti juslinė – uoslės – patirtis veikia besireiškiančio pasaulio suvokime ir formuoja besikuriančią eilėraščio reikšmę. Aptariami šie Greimo išskirti olfakcinės juslės aspektai: uoslės vertė kitų juslių atžvilgiu, kvėpavimo pobūdis, kvapo prigimtis ir konsistencijos ypatumai (intensyvumas, skvarbumas). Šie Greimo aptarti uoslės aspektai siejami su plastine pasaulio raiška, kurios suvokimas kartu su figūratyviniu pasaulio perskaitymu dalyvauja kuriantis reikšmei. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Greimas; Juslinis suvokimas; Kvapas; Semiotika; Uoslė; Greimas; Olfactory sense; Perception; Semiotics; Smell.

ENThe study of Algirdas Julius Greimas "On Imperfection", published in 1987, signifies a turning point in semiotics. From today's perspective it is evident that Greimas turned back to the epistemology of his first book "Structural Semantics" and adopted a non-verbal approach. "On Imperfection" deals with aisthesis, which is understood as a singular interaction between the subject and the object, the act of a sensual grasp. Describing the phenomenon of perception, Greimas analyzes the verbal description of five sensual experiences. In chapter "The Odour of Jasmines" Greimas interprets R. M. Rilke's poem "Piano Practice", where the olfactory sense participates in meaning creation. He shows how a particular sense, in this case olfaction, participates in creating understanding of the world and its articulation, how it creates signification of the poem. The following aspects of the olfactory sense, singled out by Greimas, are discussed in the present paper: the value of smell compared to other senses, the character of smelling, associations with a plastic expression of the world, perception of the world how all that figuratively participate in meaning creation. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52865
Updated:
2019-01-23 14:54:15
Metrics:
Views: 51    Downloads: 14
Export: