Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybė: dvidešimt metų rinkos ekonomikoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybė: dvidešimt metų rinkos ekonomikoje
Alternative Title:
Quality of life of the population of Lithuania: 20 years in market economy
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011.
Pages:
360 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Gyvenimo kokybės teoriniai ir metodologiniai pagrindai — Ekonominė ir socialinė sanglauda Europos Sąjungoje ir Lietuvoje — Gyvenimo kokybės koncepcija — Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės pokyčiai 1990–2011 m. ir perspektyvos — Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės raida ir bendrosios tendencijos — Lietuvos gyventojų materialinė gerovė — Sveikatos, sveikos aplinkos ir demografinė būklė — Mokslas, švietimas ir kultūra — Visuomenės ir asmens saugumas — Lyčių lygybė – svarbus žmogaus ir šalies gyvenimo kokybės rodiklis — Gyvenimo kokybės kilimo grėsmės – neekonominiai ekonomikos veiksniai — Moraliniai-etiniai ir dvasiniai ekonomikos vystymosi pagrindai — Kultūros nuosmukis ir žiniasklaidos įtaka ekonomikai — Socialinė ekonominė nelygybė – ekonomikos augimo stabdis — Tautos elito vaidmuo ekonomikoje — Išvados — Santrauka (anglų k.) — Literatūra.
Keywords:
LT
Gyventojų gyvenimo kokybė; Socialinės ir ekonominės sanglaudos koncepcija; Makroekonominiai rodikliai; Ekonomika; Gyvenimo kokybės rodikliai; Gyventojų materialinė gerovė; Neekonominiai veiksniai; Tautos elitas.
EN
Quality of life of the population; Social and economic cohesion; Macro-economic indicators; Economy; Quality of life indicators; Wealth population; Non-economic factors; Nation's elite.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje autorės nagrinėja gyvenimo kokybės teorinius ir metodologinius aspektus, analizuoja Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės pokyčius 1990–2011 m. ir neekonominius gyvenimo kokybės gerinimo veiksnius bei grėsmes. Monografijoje akcentuojama gyventojų gyvenimo kokybės kaip vykdomos ekonominės politikos efektyvumo rodiklio svarba; analizuojama, kaip pasikeitė Lietuvos gyventojų gyvenimo gerovė rinkos gyvavimo laikotarpiu, parodomi pasiekimai ir iškeliamos spręstinos problemos šioje srityje. Monografijos išskirtinumą sudaro nagrinėjami neekonominiai ekonomikos veiksniai, kurie yra už įprasto ekonomikos suvokimo ribų, tačiau, autorių požiūriu, daro didelę įtaką šalies ekonomikos plėtrai ir gyventojų gyvenimo gerovei. Monografija skiriama aukštųjų mokyklų studentams, dėstytojams, mokslininkams, valstybės tarnautojams, verslininkams, politikams, kultūros bei žiniasklaidos atstovams ir visiems, besidomintiems ekonominės politikos efektyvumo ir gyventojų gyvenimo kokybės klausimais. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9789955193173; 9789955193999 (el. versija)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52702
Updated:
2021-03-17 23:10:00
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: