Mokestinių ginčų nagrinėjimo teorinės ir praktinės problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokestinių ginčų nagrinėjimo teorinės ir praktinės problemos: disertacija
Alternative Title:
Theoretical and practical issues of judging tax disputes
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
269 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai mokslai, teisė) - Vilnius, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Theoretical and practical problems of tax dispute resolution Vilnius : Vilniaus universitetas, 2006 48 p
Summary / Abstract:

LT[…] Dabartinis mokestinių ginčų nagrinėjimo proceso reglamentavimas nepakankamai pagrįstas mokesčių teisės doktrina. Nepakankamas kai kurių įstatymų nuostatų teorinis pagrindimas sąlygoja dvejopo pobūdžio neigiamų reiškinių egzistavimą. […] Nepaisant to, kad mokesčių teisės doktrinos principai iš esmės yra nusistovėję, įstatymų leidėjas savo veikloje jais nevisada vadovaujasi ir todėl kartais susiklosto situacijos, kuomet teisinis reglamentavimas neatitinka teisės principų turinio. Be to, neišsamus bei dviprasmiškas kai kurių mokesčių teisės institutų teisinis reglamentavimas lemia nevienareikšmes, skirtingas šių institutų normų interpretacijas praktikoje. Taigi susiklosto situacija, kuomet ne doktrina lemia teisės normą, o tam tikra prasme teisės norma lemia doktriną. […] Mokestinių ginčų nagrinėjimo proceso įstatyminio reglamentavimo išskyrimas į atskirus teisės aktus, atsižvelgiant į tai, koks – ikiteisminis ar teisminis – procesas reglamentuojamas, sukelia ne vieną teisinį kazusą, lemiantį proceso reglamentavimo neišbaigtumą ir painumą. Todėl darbe keliama pagrindinė problema – mokestinių ginčų nagrinėjimo proceso netobulumai. Darbe siekiama identifikuoti jo metu kylančias tiek teorines, tiek praktines problemas bei nurodyti šio proceso reformos kryptis ir galimus jo metu kylančių problemų sprendimo būdus. […]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[…] The current regulation of judgement of tax disputes does not sufficiently rest on the tax law doctrine. Lack of any sufficient theoretical basis for certain legal provisions is giving raise to the existence of dual negative phenomena. […] In spite of the fact that the principles of the tax law doctrine are essentially established, the legislator does not always follow them in its activity, sometimes leading to a situation when legal regulation does not conform to the contents of the legal principles. Besides, non-comprehensive and inexplicit legal regulation of certain tax law institutes results in non-singular, varying interpretations of such institutes in practice. Therefore, a situation occurs when it is not the doctrine that determines the legal norm, but rather the legal norm forms the basis of the doctrine. […] The breakdown of legal regulation of the tax dispute judgement process into separated legislation items taking account of the process (pre-trial or trial) that is being regulated creates many awkward legal situations that result in the process regulation being incomplete and complicated. Therefore, the work raises the key issue of imperfections of the tax dispute judgement process. The work is an attempt to identify both theoretical and practical issues that arise therein and specify the directions to reform the process and possible ways to address its problems. […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5259
Updated:
2022-02-07 20:08:17
Metrics:
Views: 91
Export: