Using the theory of planned behavior to investigate the determinants of environmental behavior among youth

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Using the theory of planned behavior to investigate the determinants of environmental behavior among youth
Alternative Title:
Suplanuoto elgesio teorijos taikymas tiriant jaunimo aplinkai palankų elgesį lemiančius veiksnius
In the Journal:
Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. 2013, Nr. 1 (63), p. 74-81
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aplinkos ketinimai; Elgesys; Išsaugojimo elgesys; Jaunimas; Jaunimo aplinka; Planuotas elgesys; Pro-aplinkos požiūris; Suplanuoto elgesio teorija; Teorijos taikymas; Veiksniai; Conservation behavior; Environmental intentions; Planned Behavior; Pro-environmental attitudes; The theory of planned behavior.
Keywords:
LT
Aplinkos ketinimai; Elgesys; Išsaugojimo elgesys; Jaunimas / Youth; Planuotas elgesys; Pro-aplinkos požiūris; Suplanuoto elgesio teorija; Teorijos taikymas; Veiksniai.
EN
Conservation behavior; Environmental intentions; Planned Behavior; Pro-environmental attitudes; theory of planned behavior.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, taikant Suplanuoto elgesio teoriją, tiriami veiksniai, darantys įtaką jaunimo nuo 17 iki 36 metų palankiam elgesiui. Tyrimo tikslas – nustatyti ryšį tarp aplinkai palankių nuostatų, ketinimų ir realaus elgesio. Atliktus internetinės apklausos tyrimą, kuriame dalyvavo 459 respondentai, nustatyta, jog ryšys tarp ketinimų elgtis aplinkai palankiu būdu ir realaus respondentų elgesio yra dvigubai didesnis nei tarp aplinkai palankių nuostatų ir atitinkamo jų elgesio (r=0.4 ir 0.21, p <0.001). [Iš leidinio]

ENPrevious studies have pointed out the importance to investigate the determinants of environmental knowledge, attitudes, and behavior among youth. In the present article, the Theory of Planned Behavior is used to examine the gap between the environmental attitudes and the actual behavior of young people. A survey was conducted online among the respondents aged 17-36 (in total 459). The results of this study showed the relationship between the respondents’ behavior and intentions which was twice as strong as the relationship between their behavior and attitudes (r=0.4 and 0.21, p). [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.erem.63.1.2901
ISSN:
1392-1649
Related Publications:
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai) / Kęstutis Kardelis. Šiauliai : Lucilijus, 2005. 398 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52562
Updated:
2020-09-15 14:38:11
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: