Mokymosi paradigma grindžiamo ikimokyklinio ir pradinio ugdymo turinio samprata

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymosi paradigma grindžiamo ikimokyklinio ir pradinio ugdymo turinio samprata
Alternative Title:
Understanding of pre-school and pre-primary curriculum based on learning paradigm
In the Journal:
Pedagogika. 2013, 111, p. 136-151
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Ugdymo(si) turinys; Ikimokyklinis ugdymas; Pradinis ugdymas; Ugdymo(si) programų turinio analizė.
EN
Pre-school curriculum; Pre-primary curriculum; Analysis of (self-)education curriculum.
Summary / Abstract:

LTRemiantis Lietuvos švietimo reformos teoretikės edukologės M. Lukšienės bei pasaulinių ugdymo teorijų autorių konceptualiomis idėjomis, straipsnyje analizuojama šiuolaikinio ugdymo(si) turinio teorinė samprata: išryškinami mokymo(si) paradigmų kaitos nulemti pokyčiai; iš curriculum teorijų bei modelių pozicijos pristatomi kai kurie šiuo metu įgyvendinamų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) programų kokybinės analizės duomenys. Straipsnyje sprendžiami šie uždaviniai: atskleidžiami ugdymo(si) turinio teorijų konceptualieji pagrindai ir sampratų kaitos tendencijos užsienyje ir Lietuvoje; sukurtas ikimokyklinio ir pradinio ugdymo(si) programų konceptualus modelis; iš curriculum teorijų bei sukurtų modelių pozicijos pateikti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) programų dermės analizės duomenys. [Iš leidinio]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52496
Updated:
2018-12-17 13:39:42
Metrics:
Views: 63    Downloads: 10
Export: