Mokinio krepšelio įtaka bendrojo lavinimo mokyklų veiklos organizavimui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinio krepšelio įtaka bendrojo lavinimo mokyklų veiklos organizavimui
Alternative Title:
Impact of a student's basket on work organization in schools
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 2 (9), p. 121-128
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo tikslas - atskleisti Mokinio krepšelio įtaką Šiaulių apskrities bendrojo lavinimo mokyklų veiklai organizuoti. Mokinio krepšelio įtakos mokyklų veiklai organizuoti empiriniam pagrindimui atlikta apklausa raštu. Apklausti 203 bendrojo lavinimo mokyklų vadovai ir jų pavaduotojai. Kuo tikslesniems tyrimo duomenims gauti konstruojant tyrimo instrumentarijų taikyti atviro ir uždaro tipo klausimai. Autoriai daro išvadą, kad švietimo sistemos finansavimas ir išteklių naudojimas reformuojamas taip, kad padėtų švietimo sistemai geriau prisitaikyti prie laisvos rinkos ir garantuotų geresnį švietimo prieinamumą bei kokybę. Lietuvos valdžia švietimą deklaruoja kaip prioritetinę sritį, tačiau daugumos apklausoje dalyvavusiųjų mokyklų vadovų nuomone - švietimui skiriama bendro vidaus produkto dalis yra per maža. Išanalizavus Mokinio krepšelio sudarymo metodologiją, galima daryti išvadą - Mokinio krepšelis yra per mažas, per mažai lėšų skiriama valdymui, pedagoginei, psichologinei ir kt. pagalbai. Būtina matyti, kad pagerėjo mokyklų aprūpinimas mokymo priemonėmis, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistema. Mokyklų bendruomenė žino, kiek lėšų per metus gali tikėtis, ir gali planuoti savo veiklą bei tinkamai tvarkytis. Mokyklų vadovai Mokinio krepšelį sieja su švietimo sistemos tikslų įgyvendinimo įvairove. Mokyklų vadovai pasisako už realaus finansinio savarankiškumo galimybę, tiki efektyviu Mokinio krepšelio lėšų paskirstymu ir naudojimu. Maždaug pusė respondentų nesutinka, kad mokykloms skirtos lėšos būtų perskirstomos savivaldybėse ir naudojamos kitiems tikslams, pavyzdžiui, įsiskolinimams padengti ir pan.Reikšminiai žodžiai: Student's basket; work organization in a school; Head teachers and deputy head teatchers.

ENSupport of the education system and its use of resources are being reformed in order to help the system to better adapt to free market and ensure its higher quality and better accessibility to it. Formation of a student's basket is assessed positively but head teachers do not consider it as a factor of changes in education so it is more often generalized as a possibility to plan and use finances and resources more efficiently. The formation of a student's basket is linked with in-service training, supply of textbooks and other equipment, its impact on work organization in a school is also evident. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5246
Updated:
2018-12-17 11:47:24
Metrics:
Views: 27    Downloads: 4
Export: