Nepotizmo raiškos organizacijoje modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepotizmo raiškos organizacijoje modelis
Alternative Title:
Model of nepotism occurrence in the organization
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2013, Nr. 68, p. 139-149
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Nepotizmas; Nepotizmo raiška; Nepotizmo padariniai organizacijoje; Nepotism; Occurrence of nepotism; Effects of nepotism in organization.
Keywords:
LT
Nepotizmas; Nepotizmo padariniai organizacijoje; Nepotizmo raiška.
EN
Effects of nepotism in organization; Nepotism; Occurrence of nepotism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama nepotizmo raiška organizacijoje ir neigiamas reiškinio poveikis. Pristatomi straipsnio autorių atliktų empirinių tyrimų rezultatai. Remiantis straipsnio autorių atliktų tyrimų rezultatais ,suformuotas nepotizmo poveikio organizacijoje modelis. Suformuotą nepotizmo poveikio organizacijoje modelį sudaro keturi kertiniai akcentai, apimantys giminystės ryšiais susijusio asmens įdarbinimo procesus; teigiamą / neigiamą nepotizmo reiškinio vertinimą organizacijos atžvilgiu, nepotizmo poveikio zonas ir nepotizmo padarinius. [Iš leidinio]

ENThe occurrence of nepotism within the organization and the negative impact of the phenomenon are analysed in this article. The results of empirical research conducted by the authors of the article are presented. On the basis of the results of the researches carried out by the authors of the article, the model of the occurrence of nepotism in the organization is formed. The formed model of the occurrence of nepotism in the organization consists of four cornerstones, including the processes of employment of a person related by family connections, positive / negative evaluation of the phenomenon of nepotism in respect of the organization, the impact areas of nepotism and the effects of nepotism. [From the publication]

DOI:
10.7720/MOSR.1392-1142.2013.68.9
ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52420
Updated:
2018-12-17 13:39:14
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: