Why is the Lithuanian language policy defensive?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Why is the Lithuanian language policy defensive?
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos dabartinės Lietuvos kalbos politikos naujovės. Didesnis dėmesys skiriamas neseniai priimtiems teisiniams aktams šia tema, vertinamas numatytasis ir jau vykdomas kalbos politikos įgyvendinimas. Atskirai analizuojamos dėl stojimo į Europos Sąjungą kilusios lietuviškos terminijos problemoms. Savarankiškoje valstybėje svarbiausia kalbų politikos kryptis yra tenkinti savo pagrindinės tautos ir savo tautinių mažumų poreikius, tačiau visame pasaulyje […] ieškoma kuo universalesnių bendravimo būdų. Ypač daug problemų kelia santykiai su svetimomis kalbomis. Vis didesnę grėsmę kelia ir lietuvių kalbos pasitraukimo iš atskirų vartojimo sričių tendencijos. Kalbos vartojimo kokybę visuomenėje lemia jos prestižas, o lietuvių kalbos prestižo didinimo priemonių stinga, jos ypač vangiai įgyvendinamos. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Kalbos politika; Kalbinis ir kultūrinis paveldas; Kalbos planavimas; Kalbos prestižas; Language policy; Linguistic and cultural heritage; Corpus planning; Language attitudes.

ENThe article deals with modern novelties in the policy of Lithuanian language. A greater attention is devoted to the newly adopted legal acts concerning the issue; implementation of the planned and already implemented language policy is assessed. The problems of Lithuanian terminology which have resulted from joining the European Union are discussed separately. The most important trend of language policy is to meet the needs of the main population and the minorities in an independent state, but the etire world still […] looks for more universal ways of communication. Relations with the foreign languages cause many problems. The tendencies of withdrawal of the Lithuanian language from certain areas of usage cause greater threat. The quality of language usage in the society is determined by its prestige, and a lack of measures raising prestige of the Lithuanian language is felt, those measures are hardly implemented.

ISSN:
2081-6839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5242
Updated:
2020-05-25 19:07:37
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: