Alkoholio pardavimų kontrolės priemonių vertinimas Lietuvoje: socialinės žalos valdymo perspektyva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alkoholio pardavimų kontrolės priemonių vertinimas Lietuvoje: socialinės žalos valdymo perspektyva
Alternative Title:
Evaluation of the control of alcohol sales in Lithuania: social harm management perspective
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2013, Nr. 68, p. 123-137
Keywords:
LT
Alkoholis; Prekyba; Kontrolė; Vartojimas; Žalos valdymas.
EN
Alcohol; Sale; Control; Consumption; Harm management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama literatūra, susijusi su alkoholio pardavimų kontrolės priemonių veiksmingumo vertinimais, mažinant besaikį alkoholio vartojimą ir su juo susijusią žalą. Išanalizavus įrodymais grįstų alkoholio pardavimų kontrolės priemonių, darančių esminę įtaką alkoholio vartojimo ir žalos mažinimo valdymui, taikomumą Lietuvoje, pateikiamas šių priemonių vertinimas. Lietuvoje alkoholio kontrolės politikos priemones apibrėžia Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatymas, kuriame nurodoma, kas ir kokiomis sąlygomis gali pardavinėti alkoholinius gėrimus. Teigiama, kad Lietuva, apsisprendusi liberalizuoti alkoholio prekybą, susidūrė su iššūkiais, kurių neįveikė. 2009 m. gryno alkoholio vartojimas šiek tiek padidėjo. Be to, akcizo mokestis alkoholiui po truputį auga dėl stipriai augančio alkoholio vartojimo ir mažėjančių kainų. Alkoholinių gėrimų ir kokteilių gamyba (absoliutaus (100 %) alkoholio) šalyje išaugo 4.4 % palyginant 2011 m. duomenis su 2010 m. 2011 m. vienas 15 metų ir vyresnis šalies gyventojas suvartojo vidutiniškai 14,1 litro legalaus absoliutaus alkoholio. Nustatytas alkoholio akcizas nėra optimalus, todėl reikšmingos įtakos alkoholio, ypač alaus, kainai neturėjo. Alkoholinių gėrimų kainos 2011 m. sumažėjo 1.1 % palyginus su 2010 m. Nors Lietuvoje draudžiama pardavinėti alkoholinius gėrimus nuo 22 valandos iki 8 valandos, bet alkoholis yra prieinamas ištisą parą vartojimui vietoje.Be to, didėja licencijų, išduotų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Lietuvoje, skaičius, 2011 m. išduota18550 licencijų. Minimali amžiaus riba, kurios sulaukus galima įsigyti alkoholinių gėrimų, yra 18 metų; nedraudžiama parduoti alkoholinius gėrimus neblaiviems asmenims, nesubalansuota alkoholinių gėrimų pardavėjų atsakomybės politika. Trūksta duomenų apie alkoholinių gėrimų pardavimų kontrolės priemones, alkoholio vartojimo daromą žalą vartotojo sveikatai ir šalies ūkiui, aplinkinių fizinei, dvasinei ir socialinei sveikatai bei saugumui privačioje ir viešojoje erdvėse. Akivaizdu, kad pagrindinės alkoholio pardavimų kontrolės priemonės yra „prekybai draugiškos“ ir didina alkoholio vartojimą. 77 % nužudymų Lietuvoje žudikas įvykdė, būdamas apsvaigęs alkoholiu. Be to, daugėja nusikaltimų, kuriuos įvykdo neblaivūs asmenys, t. y. kas antrą eismo įvykį sukėlė neblaivūs asmenys; 2011 m. dėl alkoholio vartojimo mirė 927 žmonės. Taip pat išlieka didelis su alkoholio vartojimu susijusių susirgimų skaičius. Vienas iš pagrindini alkoholio kontrolės politikos tikslų yra mažinti jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams, piktnaudžiavimą alkoholiu, jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui, o ne tik bendrąjį alkoholio suvartojimą. Alkoholio pardavimų vietų tankio, pardavimo laiko, didesnių akcizų ir draudimo pardavinėti alkoholinius gėrimus neblaiviems asmenims kontrolė galėtų būti naudingomis visuomenės sveikatos priemonėmis, ribojančiomis pernelyg didelį alkoholinių gėrimų vartojimą ir jų daromą žalą. Moksliniai tyrimai turėt būti nukreipti į alkoholio pardavimų kontrolės priemonių praktinio įgyvendinimo efektyvumą ir su tuo susijusias problemas. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe literature review was conducted in order to assess the effectiveness of alcohol taxes, hours and days of sale, outlet density, minimum legal drinking age, and the interventions of dram shop liability policies, which are intended for the reduction of excessive alcohol consumption and other alcohol related harms. According to the analytical framework of the effective means of alcohol control, which are aimed at the reduction of excessive alcohol consumption and alcohol related harms, the evaluation of alcohol sales' regulation was conducted in Lithuania. Alcohol control policy is developed according to the Law on Alcohol Control, which specifies who can sell alcoholic beverages and under what conditions. The main aim of this policy, i.e. to reduce alcohol consumption and its harm to health, has never been reached. The consumption of pure alcohol increases with small expectations in 2009. What is more, the excise duty on alcohol has a tendency to increase due to increasing excessive alcohol consumption and decreased alcohol prices. The production of spirit alcoholic drinks and alcoholic cocktails, recalculated into an absolute (100 %) alcohol, increased by 4.4 % in the country in 2011, as compared with 2010. The consumption of pure alcohol was 14.1 litres per capita (15+ years) in 2011. The excise duty on alcohol is not optimal because it has no significant influence on alcohol price, especially on the price of beer. When prices of alcohol beverages decreased 1.1 % in 2011, in comparison with 2010. Although the ban to sale alcohol beverages' off premise from 22 a.m. to 8 a.m. exists in Lithuania, but the accessibility to alcohol still remains 24 hours a day (due to legal alcohol sales on premise).Moreover, the number of licenses to sell alcohol increased, and there were 18550 licenses in 2011. The minimum legal drinking age is 18 years; and there is no ban to sale alcohol to intoxicated persons and no dram shop liability policy in Lithuania. There were not enough data to evaluate the tools of alcohol sale control and alcohol related harm, especially, violence, divorce, child neglect, public disorder and others. But it is evident that the tools of alcohol sale control are licensee friendly and increase alcohol consumption. The alcohol is involved in 77 % of cases of committed murders in Lithuania. Moreover, alcohol related crimes have a tendency to increase, e.g. every second traffic accident was due to the intoxicated drivers; and there were 927 people, died due to alcohol consumption, in 2011. Furthermore, the number of alcohol related illnesses is still high. The final aim of alcohol control policy has to be focused on safety and on crime and other alcohol related harm prevention in the community, but not only on the reduction of alcohol consumption per se. The control of alcohol outlet density, selling days and hours, higher alcohol excise duties and ban to sell alcohol to intoxicated persons can be useful public health tools for the reduction of excessive alcohol consumption and alcohol related harms. The future research on alcohol sale control has to be focused on the field of law enforcement. [From the publication]

DOI:
10.7720/MOSR. 1392-1142.2013.68.8
ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52418
Updated:
2018-12-17 13:39:15
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: