Įrodymais grįstos alkoholio vartojimo reguliavimo politikos priemonės ir jų taikomumas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įrodymais grįstos alkoholio vartojimo reguliavimo politikos priemonės ir jų taikomumas Lietuvoje
Alternative Title:
Evidence-based alcohol consumption regulation policy tools and their application in Lithuania
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2010, Nr. 33, p. 103-114
Keywords:
LT
Įrodymais grįsta politika; Alkoholio vartojimo reguliavimo priemonės.
EN
Evidence-based policy; Alcohol consumption regulation tools.
Summary / Abstract:

LTRemiantis rodymais grįstos politikos teorine prieiga ir teisės aktų, mokslinės literatūros ir antrinių statistinių duomenų bei kokybinio fokusuoto interviu duomenų analize, straipsnyje analizuojamos rodymais grįstos alkoholio vartojimo reguliavimo politikos priemonės ir jų taikomumas Lietuvoje. Akcentuojant, kad pastaraisiais metais pastebimi pozityvūs alkoholio vartojimo reguliavimo priemonių naudojimo pokyčiai, kartu nurodoma, kad alkoholio fizinio prieinamumo vietos ir laiko atžvilgiu reguliavimas nėra optimalus. Pozityviai vertinamas alkoholio reklamos ribojimas televizijoje. Išryškinama, kad, įgyvendinant antialkoholines priemones, nepakankamai veikia sveikatos priežiūros sistema, o švietimo programų kaip alkoholio vartojimo reguliavimo priemonių efektyvumo vertinimas išlieka kontraversiškas. [Iš leidinio]

ENThe main aim of this article is to analyze the evidence-based alcohol consumption regulation policies and their application in Lithuania. This article is based on the theoretical framework of evidence-based policy, legal acts and laws, literature, secondary statistical data analysis and qualitative focus group interview. In conclusions, it is stated that the positive changes of effective evidence-based alcohol consumption regulation policy measures can be observed. Most effective are drunk-driving regulations. The increase of alcohol excise duties, limitations on alcohol advertising on television and the forthcoming bans of outdoor advertising can be assessed positively. Despite the time restriction on sales of alcohol at night, the number of alcohol sale points remains very high. Finally, the performance evaluation of educational programs‘ effectiveness as the measures of alcohol regulation remains controversial. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27956
Updated:
2018-12-17 12:47:28
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: