Frydrichas Kuršaitis. Lietuvių kalbos gramatika, 1876 : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Frydrichas Kuršaitis. Lietuvių kalbos gramatika, 1876: recenzija
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2013, t. 15, p. 463-470
Recenzuojama knyga: Lietuvių kalbos gramatika, 1876 2013. 501 p. :.
Keywords:
LT
Frydrichas Kuršaitis; Birutė Kabašinskaitė; Lietuvių kalbos gramatika.
EN
Friedrich Kurschat; Birutė Kabašinskaitė; Grammar of Lithuanian.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas bendrinės lietuvių kalbos istorijai svarbus darbas – Frydricho Kuršaičio vokiškai parašytos lietuvių kalbos gramatikos vertimas į lietuvių kalbą, publikuotas Vilniaus universitete 2013 metais. Veikalas pratęsia senųjų gramatikų publikavimo tradiciją, o tiesiogiai – Augusto Schleicherio lietuvių kalbos gramatiką. Įvadiniame Bonifaco Stundžios straipsnyje paminėti Kuršaičio biografiniai duomenys, atkreiptas dėmesys į jo kaip Lietuvių kalbos seminaro dalyvio veiklą. Prieš verstą tekstą yra įdėtos mokslinės redaktorės parengtos redagavimo pastabos, kurios padeda suprasti terminų vartosenos skirtumus originale ir vertime, paaiškina asmenvardžių ir vietovardžių vartojimą ir kitus smulkesnius vertimo dalykus. Pridėtos vietovardžių, asmenvardžių rodyklės – papildoma informacija, naudinga tyrėjams. „Gramatiką“ galima vertinti kaip gretinamąją lietuvių ir vokiečių kalbų gramatiką – vos ne kiekvienas lietuvių kalbos reiškinys gretinamas ne tik su atitinkamais vokiečių kalbos pavyzdžiais – gretinami ir gramatinės sistemos panašumai bei skirtumai. Vertimo tekstas parengtas labai kruopščiai. Tokios didelės apimties leidinyje pastebėtas vos vienas kitas apsirikimas ar korektūros klaidelė. Lietuvių kalbotyros istorijos tyrinėtojams – tai įdomus ir lengvai prieinamas šaltinis, kurio nors kalbos lygmens tyrėjams – papildomų interpretacijų, aiškinimų teikiantis šaltinis, o visiems skaitytojams – sklandus vertimas.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
  • Lietuvių kalbos gramatika (1876) / Frydrichas Kuršaitis ; [parengė B. Kabašinskaitė ; redaktorius B. Stundžia ; iš vokiečių kalbos vertė A. Tekorius]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. 501 p.
  • Lietuvių kalbos sintaksė / Vitas Labutis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 392 p.
  • Papildiniai ir aplinkybės / Axel Holvoet, Veslava Čižik-Prokaševa. Gramatinių funkcijų tyrimai / Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005. P. 65-92.
  • Sudėtinio prijungiamojo sakinio aprašymo pagrindai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis. Sintaksinių ryšių tyrimai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003. P. 115-172.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52393
Updated:
2018-12-17 13:39:05
Metrics:
Views: 77    Downloads: 5
Export: