Lietuvos draudimo sutarčių teisė : teoriniai ir praktiniai aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos draudimo sutarčių teisė: teoriniai ir praktiniai aspektai: disertacija
Alternative Title:
Insurance contract law of Lithuania: theoretical and practical aspects
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
225 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai mokslai, teisė) - Vilnius, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Lithuanian insurance contract law: theoretical and practical aspects Vilnius, 2006 28 p
Summary / Abstract:

LTDisertacija skirta kompleksiškai išanalizuoti Lietuvos draudimo sutarčių teisę, įvertinant jos teorines ir praktines problemas. Pirmajame skyriuje analizuojama draudimo sutarties samprata ir požymiai, draudimo sutarties atribojimas nuo panašių institutų, draudimo sutarčių klasifikavimo įvairovė, draudimo sutarčių teisės šaltiniai. Antrajame skyriuje analizuojama bendroji draudimo sutarčių teisės dalis: draudimo sutartinių santykių dalyviai, esminės draudimo sutarties sąlygos, draudimo sutarties forma, draudimo sutarties sudarymo ir įsigaliojimo ypatumai, draudimo sutartinių santykių dalyvių teisės ir pareigos, draudimo sutarčių aiškinimo klausimai, draudimo sutarties pakeitimas, negaliojimas ir pabaiga, bei ieškinio senaties problemos. Trečiajame skyriuje nuodugniai išanalizuotos specialios draudimo sutarčių rūšys: turto draudimo sutartis, civilinės atsakomybės draudimo sutartis, gyvybės draudimo sutartis, sveikatos draudimo sutartis; analizuojami perdraudimo ir bendrojo draudimo institutai. [Iš leidinio]

ENThe dissertation is dedicated to the comprehensive analysis of the insurance contract law of Lithuania and its theoretical and practical problems. The first chapter analyses the concept of the insurance law and its characteristics, separation of an insurance contract from similar institutions, different insurance contract classifications and insurance contract sources. The second chapter discusses general issues of the insurance contract law: participants of insurance law relations, insurance contract terms and conditions, insurance contract form, special aspects of making an insurance contract and its coming into force, rights and obligations of participants of insurance contract relations, issues related to insurance contract interpretation, amendments to the insurance contract, invalidity and termination as well as problems of the limitation of legal proceedings. The third chapter provides a comprehensive analysis of specific types of insurance contracts: property insurance contract, civil liability insurance contracts, life insurance contracts, health insurance contracts. Also, it studies reinsurance and general insurance institutions.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5235
Updated:
2022-02-07 20:09:30
Metrics:
Views: 73
Export: