Ką gėrė šlapjurgis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ką gėrė šlapjurgis
Alternative Title:
What was Šlapjurgis drinking?
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2005, 78, p. 241-246
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Semantika / Semantics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama semantinio lauko "gerti (alkoholį)" raiška senoviniuose raštuose, aptariama įvardijimo vienetų kilmė, variantai, išlikimas dabartinėje lietuvių kalboje. Sudurtinis daiktavardis šlapjurgis (šlãpjurgis, šlàpjurgis) sudarytas iš šaknies šlap- (reiškiančio "gerti alkoholį, girdyti alkoholiu") ir tikrinio daiktavardžio Jurgis. Ryškesnės šlapjurgis reikšmės yra "lietingas ir šaltas oras per Jurgio dieną" ir "girtuoklis". Pastarąja reikšme užrašytas Mažosios Lietuvos XVII-XIX a. žodynuose ir kituose šaltiniuose. Šlapjurgis greičiausiai pasidarytas ne be vokiečių kalbos sudurtinio daiktavardžio Naβbruder "girtuoklis, Saufbruder "girtuoklis" įtakos. Terminas žinomas Konstantino Sirvydo žodyne Piwo Seruisia [...] Alus, bet Mažosios Lietuvos žodynuose šalia alus vartojamas ir slavizmas pywas, plg. dar Tafelbier puspiwe ir kt. Alaus daryklas vadinti seniau neturėta lietuviško įvardijimo. Žinomi du terminai: iš vokiečių k. žodžio brauen yra kilęs polonizmas bravoras, plg. lenkų k. Browar, Officina ceruisiaria Praworas, germanizmas bružas, plg. Brauhauβ Bruźas ir kt. Alaus gamintojui pavadinti terminas aludaris fiksuotas Konstantino Sirvydo žodyne: piworazs/Factor Seruisiæ. Ałudaris. XVIII a. žodynuose yra vokiškos ir slaviškos kilmės įvardijimas: Bräuer, Bruwele, Aludarys, Piworius, Piwawirėjus ir kt. Alų pardavinėdavo karčemose, plg. Krug, Karczama arba šinkkamarėse, plg. Schenckkammer, βinkkammarė it kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Semantinis laukas; Frazeologizmai; Slavizmai.

ENThe paper sets out to examine the composition and motivation of the noun šlapjurgis: the second meaning of the above word ('drunkard') seems to have been derived from the analogous German words Naßbruder, Sau∫bruder. Afterwards the development of the semantic field gerti ('drink alcohol') in the Lithuanian language dictionaries of the 17th-18th centuries is overviewed, the synonymy and origin of identifying units is discussed, e.g. alus ('beer') - piwas, pywas, cf. Blrs. пiвoвар; aludaris ('beer brewer') - bruvele, cf.: Germ. Bierbrauer, piworus, pyworus; cf. Blrs. nieoeap; Pol. piwowar; degtinė ('whisky') - arielka, cf. Pol. gorzalka. [From the publication]

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Wybrane aspekty przekładu "Małej apokalipsy" Tadeusza Konwickiego na język litewski / Barbara Dwilewicz. Zagadnienia bilingwizmu. Seria 1, Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy / redakcja naukowa tomu Andrzej Baranow i Jarosław Ławski. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2017. P. 433-443.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/523
Updated:
2018-12-20 23:04:02
Metrics:
Views: 34    Downloads: 5
Export: