Bylinėjimosi išlaidos civiliniame procese : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bylinėjimosi išlaidos civiliniame procese: disertacija
Alternative Title:
Litigation Costs in Civil Proceedings
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
276 p
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m. ) - Vilnius, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Litigation costs in civil procedure Vilnius University. Vilnius, 2006 30 p
Summary / Abstract:

LTDisertacija skirta kompleksiniams civilinio proceso bylinėjimosi išlaidų instituto tyrimams. Disertacija susideda iš įžangos, tyrimų apžvalgos, darbo metodologijos aprašymo, penkių skyrių, išvadų ir literatūros sąrašo. Pirmajame skyriuje analizuojama bylinėjimosi išlaidų samprata, bylinėjimosi išlaidų instituto paskirtis, bylinėjimosi išlaidų rūšys, teisinio reguliavimo etapai, juridinė technika, Civilinio proceso kodekso spragų pildymas ir civilinio proceso teisės principų įtaka bylinėjimosi išlaidų institutui. Antrajame skyriuje tiriama mokesčių už teisingumo vykdymą istorija, pateikiama lyginamoji mokesčių už teisingumo vykdymą apžvalga, analizuojamos mokesčių už teisingumo vykdymą raidos tendencijos, taip pat žyminio mokesčio ir mokesčio už išduodamus procesinius dokumentus teorinės ir praktinės problemos Lietuvoje. Trečiajame skyriuje nuodugniai išanalizuotos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos. Ketvirtasis skyrius skirtas valstybės garantuojamai teisinei pagalbai, teisinių išlaidų draudimui, iš anksto apmokėtai teisinei pagalbai ir bylinėjimosi finansavimui. Penktajame skyriuje pateikiama bylinėjimosi išlaidų atlyginimo samprata, apžvelgiamos pagrindinės bylinėjimosi išlaidų atlyginimo teorijos, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo funkcijos ir teisinis reguliavimas, detaliai analizuojami atskiri bylinėjimosi išlaidų atlyginimo principai, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo problemos, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo procedūra ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo specifika. [Iš leidinio]

ENThe aim of the dissertation is complex research of institution of litigation costs in civil procedure. The dissertation consists of introduction, review of surveys, description of methodology, five chapters, conclusions and list of used sources. In the first chapter it is analysed different concepts, terminology and definitions of litigation costs, functions of this institute, categories of litigation costs, stages of litigation costs’ legal regulation, sources of legal regulation, methods of filling-in of gaps of the Code of Civil Procedure, and main legal principles which influence institution of litigation costs. The second chapter deals with history of courts fees, presents comparative study of contemporary systems of courts fees and their classification, examines trends of development of fees for provision of justice. In depth analysis of theoretical and practical problems of the stamp duty and fees for copies of court’s procedural documents in Lithuania is done as well. In the third chapter thorough research on payment of other litigation costs (costs, connected with hearing of the case) is made. Fourth chapter […] is devoted to legal aid, legal services insurance, prepaid legal aid schemes, and financing of litigation. In the fifth chapter it is dealt with concept of litigation costs reimbursement, main theories, functions and legal regulation of reimbursement of litigation costs. It is also analysed in detail separate principles (rules) and problems of reimbursement of litigation costs, procedure of distribution of costs and particularities of their recovery. [From the publication]

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5229
Updated:
2022-02-07 20:09:20
Metrics:
Views: 37
Export: