Konceptas lie. vėjas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konceptas lie. vėjas/la. vējš fraziologinėje pasaulio kategorizacijoje
Alternative Title:
Concept Lith. vėjas/Lat. vējš in the Phraseological World Categorisation
In the Book:
Keywords:
LT
Semantika / Semantics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas analizuoti konceptualiųjų frazeologinių metaforų asociacijų raiškos savitumus, nustatyti lietuvių ir latvių frazeologizmų, vartojamų su įvaizdžiai vėjas/ la. vējš asociacijų raiškos panašumams ir skirtybėms. Tyrinėjimas grindžiamas frazeologinių metaforų figūracinės raiškos būdų ir formų stebėjimu ir jų aptarimu. Straipsnyje atliekamas lyginamų kalbų frazeologizmų, komponuojamų su konceptualiąja sąvokine reikšme lie. vėjas/ la. vējš funkcinis tipologinis tyrimas, analizuojama frazeologizmų vidinė forma, detaliai aptariama asociacinę raišką įprasminančių įvaizdžių ir frazeologinių kontekstų funkcinė semantinė paskirtis. Šiame straipsnyje atsiskleidžia tiek etnolingvistinio, tiek ir sociolingvistinio lietuvių ir latvių frazeologijos lyginamojo tyrinėjimo kryptys. Tyrinėjimas iš esmės pagrįstas frazeologizmų asociacinės raiškos modelių tipologine analize. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konceptas; Konceptualioji metafora; Sąvokinis turinys; Asociacijų raiška; Asociatyvas; Leksinis semantinis modelis; Concept; Conceptual methaphoric meaning; Conceptualization of the content; The phenomenon of associative expression; Lexico-semantic modelling.

ENThe given work is aimed at investigating in a problem of peculiarities of conceptual and associative meaning of the Lithuanian and Lettish idioms constructed out of lexico-semantic units Lith. vėjas/ Lett. vējš. The research is based on observation and investigation in the main trends and forms of lexico-semantic function of the figurative level signs within the structure of idiom. The article presents the main aspects of comparative investigation of functional typology of the Lithuanian and Lettish phraseological expressions constructed with the concept Lith. vėjas/ Lett. vējš. A special attention is being paid to analysis mechanism of associative expression within the lexico-semantic structure of idiom and discussion of the problem of functional realization of the phraseological context. The article reveals the possibilities of ethnolinguistic and sociolinguistic comparative investigation of the Lithuanian and Lettish phraseology. [From the publication]

ISBN:
9789955181712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5225
Updated:
2013-04-28 16:12:44
Metrics:
Views: 26
Export: