Lojalumų krizė : Lietuvos bajorų politinės sąmonės transformacija 1795-1831 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lojalumų krizė: Lietuvos bajorų politinės sąmonės transformacija 1795-1831 metais
Publication Data:
Vilnius : Vaga, 2001.
Pages:
238 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Konrado dilema — Du bajorijos lojalumai: Du Teodoro Krasinskio lojalumai; Nepastebėti pakeitimai; Imperinės pagundos; Monarchas ir tauta; Tarnyba carui: tarp tarnybos tautai ir išdavystės; Priesaikos galia; Karalžudystės baimė — Nuo „monarcho“ iki „despoto“: Antimaskoliški stereotipai; Barbarybės pavojai; Viešoji opinija antirusiškoje retorikoje; Apie tautinių politinių tradicijų skirtumus; Konfederacijos ideologija — Sukompromituota respublikoniška tradicija: „Laisvė“, „tradicija“ ir „viešoji opinija“ XIX a. pirmos pusės Europos politinėje mintyje; Viešoji nuomonė: tarp Dievo balso ir tamsios minios prietarų; Sukompromituota respublikoniškos reprezentacijos tradicija; Apsišvietęs politikas ir daugumos nuomonė; Teisės kritika; Kultūrinių tautos apibrėžimų baimė — „Tautos“ atradimas: „Tautos“ vaizdinys sukilėlių retorikoje; Teisinės tradicijos reabilitacija sukilėlių retorikoje; Tradicijos sugrįžimas intelektualų raštuose; Laisvės tradicija Simono Daukanto istoriniuose darbuose — Pirmosios dalies išvados — Gražinos dilema — Morali „vieša“ ir nemorali „privati“ sferos: Res publica prieš res privata; „Tauta“ ir „partijos“ XIX amžiaus pirmoje pusėje; Visuotinė gerovė ir privatūs interesai sukilėlių retorikoje; Privata antiaristokratiškoje retorikoje; Dori politikai ir savanaudės partijos; Riteriška retorika: vieša šlovė, garbė ir privatus nereikšmingumas — Nemorali „vieša“ ir morali „privati“ sferos: Tradicinis asmens ir turto laisvę ginantis diskursas; Antirusiška privatumų ginanti retorika; Privati dorybė nedoros politikos pasaulyje; Moterys privačiame ir viešajame gyvenime; „Naujojo“ liberalizmo daigai —Intymios politikos gimimas: „Intymios politikos“ apraiškos XIX a. Europos politinėje kultūroje; Barokinis paveldas: kaimietiško gyvenimo saldybė ir viešos tarnybos našta; Sentimentalistinė aristokratų retorika; Asmeninės kančios išryškinimas aristokratų sukilėlių prisiminimuose; Viešo ir privataus samplaikos slaptosios politikos sferoje — Moralizuojanti politika: Universalios moralios politikos schemos; Moralistinė politinės dorybės samprata; Apie moralinius tautų skirtumus; Moralinis tobulėjimas ir nemorali „politika“; Liberalios minties likimas — Antrosios dalies išvados — Išvados — Summary — Bibliografija.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Politinė kultūra.
Summary / Abstract:

LTMonografijos, parengtos disertacijos pagrindu, tikslas - aprašyti Renesanso laikais Vidurio Europoje susiformavusios politinės kultūros likimą Lietuvoje po ATR padalinimų. Šio tikslo siekiama aprašant istorinį populiarios politinės kultūros kontekstą, kuriame buvo sukurti Adomo Mickevičiaus Konradas Valenrodas ir Gražina. Šie kūriniai dažnai vadinami sukilimo manifestais, raginančiais visus kitus politinio lojalumo ar asmeninio prisirišimo jausmus paaukoti tautos labui. Tad joje siekiama rekonstruoti, aprašyti ir paaiškinti Lietuvos bajorijos politinę sąmonę, joje egzistuojančius įsivaizdavimus apie 1) imperinės valdžios, individo ir tautos santykius ir 2) privačių vertybių, individo ir tautos santykius.

ENThe purpose of the monograph was to describe the fate of the political culture, which had originated in Central Europe in the Renaissance period, in Lithuania following the partitions of the Commonwealth of Both Nations. The thesis defines the historical context of the popular political culture that produced Adam Mickiewicz’ poems Konrad Wallenrod and Grażyna. These works are referred to as the manifestos of the uprising that urge sacrificing all the feelings of political loyalty or personal affiliation for the sake of the nation. Thus, the thesis seeks to reconstruct, describe and explain political consciousness of Lithuanian nobility and its visions of: (1) the relations among the imperial authorities, the individual and the nation, and (2) the relations among private values and those of the individual and the nation.

ISBN:
5415016066
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52196
Updated:
2022-02-12 18:42:53
Metrics:
Views: 51
Export: