Matematikos mokslo raida Lietuvoje 1920-1940 m. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Matematikos mokslo raida Lietuvoje 1920-1940 m: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 1995.
Pages:
lap
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 1995. Bibliografija.
Keywords:
LT
Matematika; Mokslo istorija; matematikai.
EN
Mathematics; History of science.
Summary / Abstract:

LTMatematikos mokslas Lietuvoje turi gilias tradicijas, jos pagrindai buvo dėstomi dar 1570 m. įsikūrusioje Vilniaus kolegijoje. 1920-1940 m. formavosi Lietuvos matematikos pedagoginio ir mokslinio darbo pradmenys, o trečiojo dešimtmečio pabaigoje susikūrė jos pradinė materialinė bazė. Disertacijos tikslas - apibendrinti organizacines mokslinio darbo sąlygas, charakterizuoti mokslo personalo sudėtį, paliesti matematikos specialistų rengimo klausimą, parodyti konkrečių aplinkybių įtaką mokslinės minties raidai, išanalizuoti pagrindinių matematikos tyrimo krypčių formavimosi priežastis, įvertinti universiteto bei su juo susijusių matematikų darbus. Išskirtini du 1920-1940 m. laikotarpio periodai. Pirmasis periodas, trukęs maždaug iki 1930 m., skiriamas mokslo ir mokymo bazei kurti. Antruoju periodu, išnaudojant jau savo sukurtą mokslinį potencialą, vykdomi moksliniai tyrimai, siekiama įtvirtinti jų kryptis. Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos matematikos mokslas intensyvėjo ir integravosi į Vakarų Europos mokslą. 1940 m. didesnė universiteto fakultetų dalis, tarp jų ir Matematikos gamtos fakultetas, persikėlė į Vilnių. Buvo pradėtas įgyvendinti 1918 m. Valstybės tarybos nutarimas atkurti Vilniaus universitetą. tačiau 1940 m. Lietuvą inkorporavus į TSRS, imta beatodairiškai sovietinti ir Vilniaus universitetą. 1944 m., traukiantis II pasaulinio karo frontui į vakarus, ten persikėlė ir dalis Lietuvos inteligentijos, taip pat ir matematikų. Išsklaidytos matematikos mokslinio personalo pajėgos akivaizdžiai ilgam atsiliepė tolesnės Lietuvos matematikos mokslo raidos vientisumui.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52179
Updated:
2022-01-26 12:07:58
Metrics:
Views: 10
Export: